Kartka z kalendarza. 9 października – pokój pod Chocimiem
Bitwa pod Chocimiem

Stoczona między 2 września a 9 października bitwa pod Chocimiem była jednym z największych w polskiej historii jednostkowych walk armii Rzeczpospolitej z wrogiem. Toczące się ponad miesiąc zmagania doprowadziły do finałowego zwycięstwa naszych wojsk, które pod znakomitym dowództwem hetmana Jana Karola Chodkiewicza skutecznie odpierały ataki wroga w warownym obozie. 

Zwycięstwo pod Chocimiem powstrzymało na długo osmańskie plany ekspansji kosztem Rzeczpospolitej. Ze względu na postacie z grona polskiego dowództwa, Chodkiewicza i Lubomirskiego, bitwa weszła też na stałe do kanonu narodowego, a wspomnienie o obrońcach zostało wyryte na jednej z tablic na Grobie Nieznanego Żołnierza. 

Postanowienia pokojowe 

Traktat pokojowy zawarty przez Rzeczpospolitą i Imperium Osmańskie 9 października 1621 roku miał spore znaczenie dla układu sił w regionie. Dokument był negocjowany przez Jakuba Sobieskiego i Stanisława Żurawińskiego ze strony polskiej, a stronę osmańską reprezentował wielki wezyr Dilaver Pasza. 

Rzeczpospolita zrzekała się prawa do opieki i protektoratu nad Mołdawią. Wybór hospodarów wołoskich przechodził na sułtana. Ponadto strona polska zobowiązywała się powstrzymać wojska kozackie od najazdów na ziemie należące do sułtana, a strona turecka zobowiązywała się do powstrzymania Tatarów od ataków na ziemie króla polskiego. 

Królewskie dziękczynienie

Traktat zawarty w warunkach polowych musiał być jeszcze potwierdzony w późniejszym terminie, co miało miejsce w 1624 roku. Normalizował relacje między Rzeczpospolitą a Imperium Osmańskim na długie lata. Mimo prób wykorzystania przez Stambuł polskiego zaangażowania na wschodzie w latach 1633 – 1634, pokój utrzymał się aż do 1672 roku. 

Entuzjazm po zwycięstwie nad Osmanami był wielki. Zmagania pod Chocimiem szybko weszły do polskiej kultury. Pisano o nich w szlacheckich pamiętnikach i dziełach literackich. O upamiętnienie bitwy bardzo dbał król Zygmunt III Waza, który zwrócił się do papieża o ustanowienie święta liturgicznego dziękczynienia za zwycięstwo pod Chocimiem, które w rycie rzymskim obchodzone jest 10 października. 

Zobacz poprzednie Kartki z kalendarza 

Ilustracja: obraz „Obrona polskiego sztandaru pod Chocimiem” pędzla Juliusza Kossaka

Komentarze (0)