Kraje

Ludność: 111,2 mln mieszkańców (12 państw) – 22% ludności Unii Europejskiej (UE)

Powierzchnia: 1210 tys. Km2 (27 % powierzchni UE) 

PKB: 2,1  biliona USD (19% PKB UE)

PKB na 1 osobę: 17 000 USD.

Pozostałe kraje