Bezpieczeństwo

Analizujemy kwestię bezpieczeństwa regionalnego i państwowego w różnych wymiarach: militarnym, cyfrowym, energetycznym, żywnościowym, sanitarnym, informacyjnym etc. Opisujemy programy modernizacji armii, rozbudowę potencjału lokalnego przemysłu obronnego, współpracę krajów regionu w ramach NATO oraz wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej. Zajmujemy się źródłami konfliktów na naszym kontynencie i w jego najbliższym sąsiedztwie.