Energetyka

Komentarze, analizy, raporty na temat strukturalnych przemian zachodzących w polityce energetycznej krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Przegląd projektów infrastrukturalnych, składających się na koncepcję Europejskiego Zielonego Ładu. Bieżące informacje o transgranicznej współpracy energetycznej oraz dywersyfikacji dostaw surowców energetycznych.