Gospodarka

Monitorujemy główne trendy rozwojowe i przedstawiamy prognozy makroekonomiczne. Analizujemy podstawy wzrostu gospodarczego regionu. Wskazujemy przewagi konkurencyjne Trójmorza względem rozwiniętych gospodarek i rynków wschodzących. Badamy potencjał ekonomiczny regionu, podstawy wzrostu jego PKB.