Kultura

Tym, co łączy narody w regionie Trójmorza, jest wspólnota losu i pamięci, która ma wymiar nie tylko geograficzny, lecz także ideowy i kulturowy. Większości mieszkańców tych ziem obcy był duch absolutyzmu, a najbardziej aktywnych ożywiały dążenia wolnościowe. Kształtowały nas podobne doświadczenia dziejowe, w czasie których kultura okazywała się główną siłą wspólnototwórczą, pomagającą przetrwać najtrudniejsze chwile. Także dziś posiada ona inspirującą moc jako wyraz egzystencjalnych poszukiwań oraz odpowiedzi na pytanie o tajemnicę człowieka.