Polityka

Relacjonujemy główne wydarzenia polityczne regionu, przedstawiamy partie polityczne i grupy interesu, wywierające decydujący wpływ na lokalną politykę w poszczególnych państwach Inicjatywy Trójmorza. Analizujemy największe wyzwania stojące przed regionem i poszczególnymi państwami.