Wspólne dziedzictwo

Wskazujemy na wspólną cywilizacyjną i kulturową spuściznę narodów Europy Środkowo-Wschodniej. Opisujemy fenomeny składające się na obraz regionu Trójmorza jako wspólnoty nie tylko interesów, lecz także losu, ducha i kultury – miejsca, które odgrywa istotną rolę w historii naszego kontynentu.