Publikacja Profesora Przemysława Żurawskiego vel Grajewskiego dla kanadyjskiego czasopisma o roli Ukrainy dla Wschodniej Flanki NATO i Trójmorza

Profesor Przemysław Żurawski vel Grajewski Wiceprezes Stowarzyszenia Trójmorza opublikował tekst: „Twelve EU Countries on the Eastern Flank of NATO: What about Ukraine?” w kanadyjskim czasopiśmie „East/West Journal of Ukrainian Studies”.

Z publikacją można się zapoznać na: https://ewjus.com/index.php/ewjus/article/view/514/323

Komentarze (0)