Szczyt Inicjatywy Trójmorza w Sofii, 8-9 lipca 2021 r.