XI Kongres Polska Wielki Projekt, 28-29 maja 2021 r.

Więcej informacji: https://polskawielkiprojekt.pl/