XI Kongres Polska Wielki Projekt, cz. 2 Polska – Europa – Przemiany, 17-19 września 2021 r.

Więcej informacji: https://polskawielkiprojekt.pl/kongres/21/