O nas

Nasz portal to medium służące informowaniu, komentowaniu i analizowaniu najważniejszych wydarzeń, zjawisk i procesów dziejących się w regionie Trójmorza z różnych perspektyw: międzynarodowej, politycznej, społecznej, gospodarczej, kulturalnej, historycznej etc.

Uważamy, że racją stanu wszystkich państw należących do Inicjatywy Trójmorza jest pogłębianie wzajemnego zaufania, współpracy i przyjaźni.

Interesuje nas obszar położony między trzema morzami: Adriatyckim, Bałtyckim i Czarnym oraz (umownie) między Rosją a Niemcami. To region sukcesu, który w ostatnich dekadach – uwolniony z okowów antyrozwojowego systemu komunistycznego – dokonał olbrzymiego skoku cywilizacyjnego skoku. To także wspólnota aspiracji, by razem kształtować przyszłe oblicze naszego kontynentu.

Rozwój Trójmorza to inwestycja w spoistość i potęgę Europy.

Nasi eksperci

Grzegorz Górny

Prezes Stowarzyszenia Trójmorze

Reporter, eseista, publicysta, reżyser, producent filmowy i telewizyjny. Założyciel i redaktor naczelny kwartalnika „Fronda“ (w latach 1994-2005 i 2007-2012). Współautor i producent kilku cykli telewizyjnych dla TVP1, TVP2, TVP Polonia, TVP Historia, TV Puls, Polsat. W latach 2005-2006 redaktor naczelny tygodnika „Ozon“. Autor ponad 30 książek, ma na swoim koncie także 30 wydania zagraniczne w językach: angielskim (6 książek w USA), hiszpańskim, portugalskim, francuskim, niemieckim, holenderskim, węgierskim, czeskim chorwackim, słoweńskim, bułgarskim. Laureat wielu nagród dziennikarskich, filmowych i książkowych (m.in. Totus, Grand Press, Feniks, nagroda SDP im. J. Zieleńskiego i nagroda im. Jacka Maziarskiego). Odznaczony przez prezydenta Węgier Rycerskim Krzyżem Zasługi.

Przemysław Żurawski vel Grajewski

Wiceprezes Stowarzyszenia Trójmorze

Profesor Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Teorii Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. W latach 1987-1995 pracownik Instytutu Historii UŁ, od 1995 r. na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych. W 1992 r. pracownik Biura Ministra Obrony Narodowej do spraw Polityki Obronnej, a w latach 1995-1996 Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Integracji Europejskiej i Pomocy Zagranicznej. Od 1996 r. do 2001 r. analityk Instytutu Europejskiego w Łodzi. W latach 2002-2004 wykładowca Collegium Civitas. W roku 2005 i 2006 ekspert EPL-ED w Parlamencie Europejskim, gdzie był odpowiedzialny za monitorowanie polityki wschodniej UE. Od 2006 r. do 2012 r. analityk Centrum Europejskiego Natolin. W latach 2006-2009 visiting professor białoruskiego Europejskiego Uniwersytetu Humanistycznego w Wilnie. Od 2012 r. współpracownik „Gazety Polskiej Codziennie” – komentator w zakresie spraw międzynarodowych, militarnych i historii. Członek zespołu ekspertów prof. Piotra Glińskiego. Podpor. rez. Wojska Polskiego.

Włodzimierz Marciniak

Politolog, rosjoznawca, dyplomata

Doktor habilitowany nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki. W latach 2016-2020 ambasador RP w Federacji Rosyjskiej. Związany z Instytutem Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, pełnił rolę kierownika Zakładu Porównawczych Badań Postsowieckich. Członek Polsko-Rosyjskiej Grupy ds. Trudnych. Wszedł w skład powołanej w 2010 r. przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Narodowej Rady Rozwoju.

Michał Łuczewski

Socjolog, psycholog, metodolog

Były zastępca dyrektora Centrum Myśli Jana Pawła II w latach 2013-2019. Zajmuje się myślą i nauczaniem Jana Pawła II, a także tematyką wartości, związków teologii i nauk społecznych, socjologią narodu,pamięci, ruchów społecznych i młodzieży. Stypendysta m.in. Collegium Invisibile, Fundacji im.W. Fulbrighta na Columbia University (2005–2006) i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Autor książek: „Erinnerungskultur des 20. Jahrhunderts. Analysen deutscher und polnischer Erinnerungsorte” (Peter Lang Verlag 2011), „Wartość krajobrazu. Rozwój przestrzeni obszarów wiejskich” (PWN 2011) i „Odwieczny naród. Polak i katolik w Żmiącej” (UMK 2012).Ta ostatnia pozycja została wyróżniona nagrodą Znaku i ErgoHestii im. Józefa Tischnera w kategorii eseistyki na tematy społeczne, która uczy Polaków przyjmować „nieszczęsny dar wolności”.Był zaangażowany w projekty Domu Spotkań z Historią, Europejskiego Centrum Solidarności i Muzeum Powstania Warszawskiego. Pracuje również jako adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. W 2015 został członkiem Narodowej Rady Rozwoju powołanej przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę.

Goran Andrijanić

Dziennikarz i redaktor

UrodzIł się w 1971 r. w Dervencie w Bośni i Hercegowinie. Szkołę dziennikarską ukończył na wydziale nauk politycznych w Zagrzebiu. Od końca lat 90-tych pracuje jako dziennikarz i redaktor w redakcjach tj. “Jutarnji list”, “Fokus”, “Obzor”, “Bitno.net”. Aktualnie jest dziennikarzem tygodnika Sieci. Pisze o polityce, kulturze, muzyce, religii. Pisał także dla innych polskich mediów tj. Gość Niedzielny, Fronda, Przewodnik Katolicki. W latach 2017 i 2018 był korespondentem Polskiej Agencji Prasowej z Zagrzebia.

Philip Earl Steele

Historyk, redaktor

Były wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego. Autor książki pt. “Nawrócenie i chrzest Mieszka I” oraz wielu tekstów, zwłaszcza religioznawczych, wydanych zarówno w Polsce, Izraelu, Czechach, USA i Wielkiej Brytanii. Niedługo ukaże się jego książka pt. Izrael i Chrześcijanie Ewangelikalni: „Alians z Bożego nadania”. W Europejskim Centrum Projektów Pozarządowych zaangażowany w projekt „Dyplomacja religijna”.

Tomasz Teluk

Prezes Instytutu Globalizacji

Doktor filozofii, założyciel i prezes Instytutu Globalizacji, przedsiębiorca (www.energetyka.com), publicysta, autor książki „Dyneburg. Inflanty zmysłami reportera” (2013), specjalizuje się w tematyce krajów bałtyckich.

Dr Aleksander Olech

Ekspert ds. bezpieczeństwa

Dyrektor Programu Bezpieczeństwa Europejskiego w Instytucie Nowej Europy. Specjalizuje się w tematyce zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem geopolitycznej pozycji Republiki Francuskiej i Federacji Rosyjskiej.

Tomasz Sińczak

Historyk, ekspert Stowarzyszenia Trójmorze

Doktor nauk humanistycznych, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, absolwent studiów MBA na Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Menadżer, analityk i badacz. Pracownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wcześniej ekspert Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi i doradca Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Członek Rady Młodych Naukowców przy Ministrze Edukacji i Nauki, laureat stypendium Polskiej Misji Historycznej w Würzburgu (2018), Nagrody Gdańskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk dla Młodych Naukowców (2017) i Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2012).  

Patryk Reśkiewicz

Ekspert ds. bezpieczeństwa

Doktorant Szkoły Doktorskiej Wojskowej Akademii Technicznej. W swojej działalności naukowej skupia się na zagadnieniach związanych z współczesną architekturą bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO. Autor monografii naukowej „Wschodnia flanka NATO. Polityka obronna państw bukaresztańskiej dziewiątki”.

Skip to content