Trimarium

Analizy, opinie i komentarze najważniejszych wydarzeń

Amerykanie inwestują w energię atomową w Rumunii

Podziel się tym wpisem:

Elektrownia atomowa w miejscowości Cernavodă  jest jedyną tego typu inwestycją w Rumunii. Budowa (zakładano wtedy 5 reaktorów) elektrowni atomowej rozpoczęła się jeszcze w latach 80. podczas dyktatury Nicolae Ceauşescu. Jednak na skutek załamania gospodarczego projekt został zakończony dopiero w 1996 budową jednego reaktora, a kolejny powstał w 2003 roku.

W ostatnim tygodniu parlament rumuński ratyfikował umowę z rządem Stanów Zjednoczonych, która dotyczy budowy kolejnych dwóch reaktorów oraz naprawy pierwszego reaktora zbliżającego się do końca przewidywanego okresu eksploatacji. Umowa ze stroną amerykańską została podpisana w październiku 2020 roku. Zatwierdziła ją również Komisja Europejska.

Planowana realizacja nowych reaktorów przewidywana jest na lata 2030 – 2031 stwierdził Cosmin Ghita, dyrektor generalny Nuclearelectrica, kontrolowanej przez państwo firmy, która zarządza elektrownią jądrową Cernavodă.

Do tej pory elektrownia atomowa w Cernavodă dostarczała 20 proc. energii elektrycznej na potrzeby kraju. Niskoemisyjność sprawi, że Rumunia może liczyć w dłuższej perspektywie na stabilizację cen energii elektrycznej.

Energetyczna konkurencja z Rosją

Strona amerykańska realizując projekt rozbudowy elektrowni atomowej w Rumunii zwiększą swoje wpływy w Rumunii, która jest bliskim sojusznikiem Waszyngtonu w NATO jako kluczowe państwo na Wschodniej Flance NATO w ramach regionu Morza Czarnego.

Budowa energetyki atomowej jest polem konkurencji pomiędzy czołowymi państwami w tym sektorze: Stanami Zjednoczonymi, Francją czy Rosją. W szczególności Rosja próbuje rzucać Zachodowi wyzwanie w tej kwestii. Ta konkurencja nie dotyczy jedynie budowy nowych ropociągów czy gazociągów, ale również nowych elektrowni atomowych.

Korzystny atom

Biorąc pod uwagę długość realizacji projektów budowy infrastruktury atomowej kontrakty podpisywane z poszczególnymi partnerami mają duże znaczenie polityczne i gospodarcze dla państwa.

Rozbudowa energetyki atomowej przez Rumunię może stanowić korzystny kierunek dla innych państw Europy Środkowo-Wschodniej. Debata na temat budowy lub rozbudowy energetyki atomowej jest obciążona przez tragiczne wypadki z przeszłości z Czarnobyla i Fukushimy. 

Skip to content