Bałkany Zachodnie nie stracą wiele z powodu embarga Białorusi

Autor: Jakub Lachert
Podziel się tym wpisem:

Białoruś w odwecie za sankcje Zachodu, wprowadziła embargo na żywność z UE, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Islandii, Norwegii, Wielkie Brytanii oraz trzech państw Bałkanów Zachodnich: Albanii, Czarnogóry oraz Macedonii Północnej.

W przypadku państw Bałkanów Zachodnich embargo Mińska ma znaczenie jedynie symboliczne ponieważ wymiana handlowa pomiędzy Czarnogórą, Macedonią Północną i Albanią a Białorusią jest znikoma. Wartość eksportu do Białorusi z Macedonii Północnej w roku 2020 wyniosła jedynie 2,8 mln euro a importu 1,3. Macedonia Północna może być jednak najbardziej dotknięta embargiem białoruskim z trzech wymienionych państw ponieważ na eksport z tego państwa składały się głównie produkty rolne.

Z kolei udział w wymianie handlowej Czarnogóry z Białorusią wynosił jedynie 0,5 mln euro, eksport towarów. Jednocześnie Czarnogóra eksportuje na Białoruś głównie takie towary jak sprzęt elektroniczny czy skóry, które nie są objęte embargiem Mińska.  

Albania jest państwem najmniej dotkniętym embargiem Białorusi. Wymiana z tym państwem nie jest nawet rejestrowana przez oficjalne statystyki. Stąd można założyć, że presja ekonomiczna Mińska nie będzie miała żadnego znaczenia dla gospodarki tego państwa.

Wymiar polityczny

Włączenie państw Bałkanów Zachodnich na listę obostrzeń handlowych Mińska, w szczególności w odniesieniu do Czarnogóry i Macedonii Północnej może okazać się niekorzystne dla działań politycznych Kremla w regionie. Moskwa prowadzi wojnę hybrydową, w szczególności w wymiarze dezinformacji również w regionie Bałkanów Zachodnich. Retorsje gospodarcze, zastosowane przez najbliższego koalicjanta Kremla jakim jest Białoruś, wobec państw, które potencjalnie mogą obrać wektor prorosyjski w polityce międzynarodowej, mogą być źle odebrane przez opinię publiczną w regionie Bałkanów Zachodnich.  

Skip to content