Białoruś porozumiewa się z Rosją w sprawie dalszej integracji

Autor: Jakub Lachert
Podziel się tym wpisem:

17 sierpnia białoruski wicepremier Mikałaj Snapkou oświadczył, że Białoruś zakończyła negocjowanie z Rosją pakietu dokumentów integracyjnych. Rozmowy w sprawie pogłębionej współpracy w ramach Państwa Związkowego Białorusi i Rosji toczą się od 2018 roku.

„Mamy praktycznie całkiem uzgodniony pakiet dokumentów integracyjnych, zawierający główne kierunki i 28 programów związkowych, a także projekty decyzji rady ministrów Państwa Związkowego Białorusi i Rosji i rady najwyższej państwa związkowego o ich akceptacji” – powiedział Mikałaj Snapkou we wtorek podczas narady zwołanej przez Alaksandra Łukaszenkę.

Powrót do rozmów

Wznowiony dialog z Rosją w sprawie pogłębienia integracji rozpoczął się latem 2020 roku, kiedy Rosja udzieliła wsparcia Łukaszence podczas wyborów prezydenckich. Poprzednie rozmowy w latach 2018 – 2019, zostały zakończone kryzysem w relacjach bilateralnych po tym jak prezydent Łukaszenko zdecydował się nie podpisywać porozumienia z Rosją, co skutkowało kryzysem energetycznym i czasowym wstrzymaniem dostaw ropy na Białoruś.

W pierwszych tygodniach sierpnia negocjacje pomiędzy Rosją a Białorusią dotyczyły zrównania cen gazu. Jak podkreślił Alaksandr Łukaszenka w swoim wystąpieniu 9 sierpnia, ostatnim z 28 programów integracji jest kwestia zrównania cen gazu, po której będzie można zakończyć długi proces negocjacyjny.

Kreml, jedyny partner Mińska

Jednocześnie integracja w ramach państwa związkowego nie będzie realizowana w ramach ponadnarodowych struktur, a Białoruś nie przyjmie rosyjskiej waluty. Te elementy suwerenności znalazły się poza „mapą drogową” integracji z inicjatywy prezydenta Putina. W procesie negocjacyjnym najistotniejszym elementem integracji z perspektywy rosyjskiej było stworzenie jednakowych systemów podatkowych i celnych, z kolei dla Białorusi zasadnicze znaczenie miała kwestia wspólnej polityki energetycznej.

Integracja ekonomiczna Białorusi z Rosją została wymuszona na Mińsku w skutek sankcji Zachodu. Jedynym partnerem Mińska pozostaje Rosja, która utrzymuje politycznie i gospodarczo reżim Aleksandra Łukaszenki. Decyzja o odstąpieniu od budowy struktur politycznej współpracy czy inkorporacji Białorusi ma ważne znaczenie w relacjach międzynarodowych. Białoruś jako formalnie niepodległe państwo posiadające własnych przedstawicieli chociażby w ONZ stanowi wparcie polityczne dla Moskwy. Mińsk może formułować swoje stanowisko na arenie międzynarodowej jako niepodległe państwo wspierając inicjatywy polityczne Kremla.

Skip to content