Brytyjska strategia wodorowa ma stworzyć nowy sektor gospodarki wart 13 mld funtów

Podziel się tym wpisem:

Rząd Wielkiej Brytanii opublikował  17 sierpnia 2021 roku długo oczekiwaną przez kręgi biznesowe i  pierwszą w historii strategię wodorową, której celem jest zbudowanie gospodarki wodorowej o wartości 900 mln GBP do 2030 roku, a do 2050 roku ma ona wzrosnąć do 13 mld GBP. Zapewni to  ponad 9 tys. nowych miejsc pracy i odblokuje inwestycje w wysokości 4 miliardów funtów do 2030 roku, natomiast 20 lat później w sektorze wodorowym ma znaleźć zatrudnienie nawet 100 tys. osób.

W dokumencie położono duży nacisk na dekarbonizację  przemysłu ciężkiego, chemicznego, petrochemicznego, energetyki  i transportu.  Strategia przewiduje wsparcie dla tych sektorów w odchodzeniu od paliw kopalnych, które mają być zastąpione początkowo niskoemisyjnym wodorem.

Rozwój nowych technologii

Pomimo wezwań ze strony przemysłu do zwiększenia ambicji w dziedzinie produkcji wodoru, brytyjska strategia zakłada, że do 2030 r. instalacje produkujące niskoemisyjny wodór mają osiągnąć moc 5 GW. Wodór ten ma  zastąpić m.in. gaz ziemny ogrzewający  około 3 milionów domów w Wielkiej Brytanii.

Strategia przewiduje wsparcie rozwoju technologii produkcji, zarówno niskoemisyjnego niebieskiego wodoru, jak i wodoru zielonego. Szczegóły dotyczące systemu wsparcia mają zostać ujawnione w 2022 roku w rządowej strategii produkcyjnej.

Współpraca z przemysłem

Rząd, chcąc wesprzeć produkcję, będzie współpracował z przemysłem w celu opracowania brytyjskiego standardu dla wodoru niskoemisyjnego, dającego pewność producentom i użytkownikom, że wytwarzane paliwo jest węglowo neutralne. Zostanie wykonany również przegląd posiadanej infrastruktury w celu rozwóju niezbędnych  sieci przesyłowej  oraz infrastruktury magazynowej.

Przemysł oraz agendy rządowe będą wspólnie pracować nad oceną bezpieczeństwa, wykonalności technicznej i opłacalności mieszania wodoru z gazem ziemnym, przy udziale 20% tego pierwszego paliwa. Plan rozwoju sektora wodorowego zostanie uruchomiony na początku 2022 roku.  Zostaną wówczas podjęte działania mające zapewnić przy udziale rządu zabezpieczenie łańcucha dostaw, wsparcie miejsc pracy w sektorze wodorowym.

Program kontraktów różnicowych

Jednym z głównych narzędzi przeniesionych do sektora wodorowego z morskiej energetyki wiatrowej ma być program kontraktów różnicowych (CfD), który zachęca do inwestycji w energię odnawialną, zapewniając deweloperom bezpośrednią ochronę przed niestabilnymi cenami hurtowymi i chroniąc konsumentów przed płaceniem zwiększonych kosztów wsparcia, gdy ceny energii elektrycznej są wysokie. W tym celu rząd Wielkiej Brytanii rozpoczął publiczne konsultacje dotyczące preferowanego modelu biznesowego w produkcji wodoru, który podobnie jak w przypadku programu CfD, ma na celu wypełnienie luki kosztowej między niskoemisyjnym wodorem a paliwami kopalnymi.

Rząd  brytyjski dodatkowo konsultuje projekt funduszu wodorowego o wartości 240 milionów funtów, który będzie wspierał budowy zakładów produkujących niskoemisyjny wodór w Wielkiej Brytanii. Analizy rządowe wskazują, że 20-35% zużycia energii w Wielkiej Brytanii do 2050 roku może być oparte na wodorze. Paliwo to  może mieć kluczowe znaczenie dla osiągnięcia przez Wielką Brytanię neutralności emisyjnej do 2050 roku i zmniejszenia emisji o 78% do 2035 roku.https://trimarium.pl/orlen-unipetrol-chce-dywersyfikowac-zrodla-przychodu-zainwestuje-w-tym-celu-30-mld-czk/embed/#?secret=8yRe0ACln4

Skip to content