Trimarium

Analizy, opinie i komentarze najważniejszych wydarzeń

Budowa sieci przesyłu wodoru. Gaz-System złożył wnioski o finansowanie dwóch międzynarodowych projektów

Autor: Redakcja
Podziel się tym wpisem:

Operator Gaz-System złożył wnioski o finansowanie dwóch międzynarodowych projektów, dotyczących budowy sieci przesyłu wodoru i zmianę przeznaczenia sieci gazowej – informuje Ministerstwo Klimatu w komunikacie przedłożonym Polskiej Agencji Prasowej. Ocena wniosków ma zostać wykonana do końca maja.

Polski operator gazowej sieci przesyłowej Gaz-System złożył wnioski w sprawie projektów inwestycyjnych, dotyczących transportu wodoru w celu uzyskania dla nich statutu projektów PCI, czyli projektów będących „przedmiotem wspólnego zainteresowania” – poinformowało PAP Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ).

Ministerstwo informuje, że KE rozpoczęła nabór wniosków dla projektów infrastrukturalnych wg. znowelizowanego rozporządzenia TEN-E 17 października 2022 r.

„W chwili obecnej Gaz-System pracuje w ramach grup regionalnych w celu uzyskania statusu PCI dla planowanych projektów infrastruktury wodorowej. Biorąc pod uwagę status tego procesu KE jeszcze nie ogłaszała konkursów grantowych w ramach instrumentu CEF Energy (instrument nowej perspektywy finansowej 2021-2027 – PAP)” – podał w odpowiedzi dla PAP Gaz-System.

Zielona energia

Zmienione rozporządzenie TEN-E, które weszło w życie 23 czerwca 2022 r., ustanawiało nowe unijne przepisy dotyczące transgranicznej infrastruktury energetycznej. Ma ono pomóc w redukcji emisji przez integrację odnawialnych źródeł energii i nowych technologii czystej energii z systemami energetycznymi – tłumaczy Gaz-System.

Operator tłumaczy, że głównym celem rozporządzenia jest „wzmacnianie połączeń transgranicznych i współpracy pomiędzy krajami UE”.

„Rozporządzenie ma również pomóc w terminowej realizacji infrastruktury transgranicznej poprzez rozwiązania upraszczające i przyspieszające procedury wydawania niezbędnych pozwoleń” – poinformował Gaz-System.

Międzynarodowe projekty wodorowe

Jak podał Gaz-System pierwszy z nich to wodorowe połączenia międzysystemowe w Europie Zachodniej (HI West). Obejmują one infrastrukturę wodorową i zmianę przeznaczenia infrastruktury gazowej, umożliwiające powstanie zintegrowanej wodorowej sieci, łączącej kraje regionu takie jak Belgia, Czechy, Dania, Niemcy, Irlandia, Hiszpania, Francja, Włochy, Luksemburg, Malta, Holandia, Austria i Portugalia.

Drugi korytarz to międzysystemowe połączenia wodorowe w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej (HI East). Podobnie jak w pierwszym przypadku, projekt dotyczy stworzenia infrastruktury wodorowej i zmiana przeznaczenia infrastruktury gazowej, umożliwiające powstanie zintegrowanej wodorowej sieci, łączącej Bułgarię, Czechy, Niemcy, Grecję, Chorwację, Włochy, Cypr, Węgry, Austrię, Polskę, Rumunię, Słowenię i Słowację.

Trzeci korytarz połączenia międzysystemowe rynku energii państw bałtyckich służących do transportu wodoru (BEMIP Hydrogen), które utworzą zintegrowaną wodorową sieć, łączącą Danię, Niemcy, Estonię, Łotwę, Litwę, Polskę, Finlandię i Szwecję.

„Projekty Gaz-System wpisują się w cele grupy BEMIP Hydrogen, jak również HI East” – wskazał operator.

Gaz-System zwrócił uwagę, że w ramach konkursu Horizon Europe Framework Programme (HORIZON) uzyskał dofinansowanie na dwa projekty badawczo-rozwojowe związane z gospodarką wodorową. „W chwili obecnej proces formalno-prawny jest w toku i do czasu jego całkowitego zakończenia nie podajemy szczegółów tych projektów grantowych” – poinformowała spółka.

PAP/Gaz-System

fot. twitter

Skip to content