Trimarium

Analizy, opinie i komentarze najważniejszych wydarzeń

Bułgaria w politycznym klinczu. Kolejne wybory nie wyłoniły stabilnego rządu

Autor: Jakub Lachert
Podziel się tym wpisem:

Po drugich już w tym roku przedterminowych wyborach, które miały miejsce w lipcu, nie udało się bułgarskim parlamentarzystom sformować nowego rządu. Zwycięska opozycyjna partia „Jest Taki Naród” nie potrafiła stworzyć koalicji opozycyjnej wobec partii GERB Bojko Borisowa, drugiej siły parlamentarnej w bułgarskim parlamencie.

Z kolei GERB zasygnalizowała stworzenie nowego rządu, jednak współpracę z tym ugrupowaniem wykluczają wszystkie pozostałe siły parlamentarne, które próbują odciąć się jego od korupcyjnego „dziedzictwa”.

Ponadto były premier z ramienia GERB i lider partii, Bojko Borisow, skonfliktowany jest z prezydentem Rumenem Radewem, który buduje swoją polityczną wiarygodność na ujawnianiu korupcyjnych skandali środowiska politycznego Borisowa. Spór pomiędzy oboma gdy GERB była u władzy był podstawową linią podziałów politycznych w Bułgarii.

Bułgaria potrzebuje stabilnego rządu

Spór pomiędzy partiami opozycyjnymi wywodzącymi się z antyestablishmentowych środowisk, prawdopodobnie spowoduje powrót do głównego nurtu politycznego starych ugrupowań politycznych: zarówno Partii Socjalistycznej, wywodzącej się z Partii Komunistycznej Bułgarii, jak również prawicowej GERB.

Obecny klincz polityczny, który skutkuje niemożnością wyboru stabilnej większości, prowadzi do obstrukcji systemu parlamentarnego w Bułgarii. Ten stan rzeczy uniemożliwia prowadzenie prac nad zmienionym budżetem w państwie, prawodawstwem dotyczącym przeciwdziałaniu skutkom pandemii koronawirusa czy kwestiami związanymi z napływem uchodźców z Afganistanu.

W relacjach międzynarodowych brak stabilnej większości parlamentarnej paraliżuje proces negocjacyjny z Macedonią Północną (Sofia blokuje rozmowy Skopje z Unią Europejską).

Kryzys polityczny w czasie kryzysu międzynarodowego

Przedłużający się kryzys polityczny w Bułgarii sprawia, że państwo to jest narażone na elementy wojny hybrydowej prowadzonej przez Rosję z państwami Unii Europejskiej i NATO, w szczególności tych położonych na wschodniej flance Sojuszu.

Bułgaria, kraj położony w basenie Morza Czarnego, na trasie potencjalnych nowych szlaków migracyjnych z Bliskiego Wschodu, w związku z sytuacją w Afganistanie potrzebuje stabilnego rządu, który mógłby odpowiadać na wyzwania strategiczne stojące przed Unią Europejską.

Niestabilność polityczna będzie prowadziła do zwiększonej infiltracji służb rosyjskich, dla których Bułgaria jako członek Unii Europejskiej, NATO oraz Inicjatywy Trójmorza stanowi ważny cel strategiczny.

Skip to content