Cyfrowy szczyt Trójmorza. Branża wyznaczyła kierunek

Autor: Redakcja
Podziel się tym wpisem:

Podczas CEE Digital Summit w Warszawie cyfrowa branża Europy Środkowo-Wschodniej zaprezentowała dokument, który ma wyznaczyć ścieżkę rozwoju dla całego Trójmorza. To konkretna propozycja uchwalenia szczegółowej deklaracji przez państwa regionu.

Propozycja ogólnoeuropejskiej współpracy na rzecz wzmocnienia cyfrowego rozwoju oraz podpisania karty cyfrowej Inicjatywy Trójmorza została zaprezentowana podczas CEE Digital Summit w Warszawie, który odbył się 13 października.  

Wytyczne, które znalazły się w deklaracji i apel o jej uchwalenie to działania branży cyfrowej regionu Europy Środkowo-Wschodniej, które są kontynuacją wysiłków na rzecz budowy konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki cyfrowej oraz dostatniego, bezpiecznego, nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego w regionie – mówi Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska. Chcemy tym przede wszystkim zwrócić uwagę na odpowiednie kierunki współpracy, które wspólnie wyznaczamy dla Inicjatywy Trójmorza – dodaje.

Kanownik przypomina, że wyznaczanie tego kierunku, zaczęło się już w 2016 roku, podczas pierwszego Three Seas Summit. A zaprezentowany dokument na tegorocznym szczycie w Rydze obejmuje kilka sektorów: energię, transport, komunikację cyfrową oraz wzrost gospodarczy.

– Dojście do momentu, w którym Europa będzie zdolna sprostać wszystkim wymaganiom, które pociąga za sobą era cyfryzacji to jeden z priorytetów Komisji Europejskiej na najbliższe lata. Stawianie na rozwój cyfryzacji to jedyny sposób na osiąganie odpowiedniego wzrostu gospodarczego regionu. Teraz, szczególnie w dobie wojny w Ukrainie, widzimy to wyraźniej niż kiedykolwiek – podkreśla prezes Cyfrowej Polski.

Wspólna wizja, wspólne działanie

Zdaniem organizacji branży cyfrowych z krajów Trójmorza, konieczne jest odpowiednie zdefiniowanie uporządkowanych i spójnych wytycznych dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Zamiar ten – ich zdaniem– musi być nie tylko jasno wyrażony, ale powinien prowadzić do podjęcia wspólnych, międzynarodowych wysiłków i działań w kooperacji w ramach Inicjatywy Trójmorza. To klarowne wyznaczenie kierunku transformacji cyfrowej.

Właśnie dlatego pragniemy zaproponować naszym krajowym liderom wykorzystanie mocnych podstaw Inicjatywy Trójmorza i opracowanie precyzyjnego zestawu cyfrowych priorytetów, najlepiej uzupełnionego o konkretne i wymierne cele dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej – zaznacza Michał Kanownik. – Wierzymy, że takie działanie jest możliwe, czego dowodem jest przykład deklaracji Grupy Wyszehradzkiej o współpracy w projektach cyfrowych z 2021 roku, podpisanej przez premierów państw V4 – dodaje.

Cyfrowe priorytety dla krajów Trójmorza

W zaprezentowanym w Warszawie dokumencie, przedstawiciele branży wskazali, że te kluczowe obszary, które powinny zostać wdrażane wspólnie w ramach Inicjatywy Trójmorza to przede wszystkim zapewnienie odpowiedniego poziomu cyberbezpieczeństwa, zarówno dla obywateli, jak i przedsiębiorstw oraz dla infrastruktury krytycznej, a także stworzenie koła zamachowego dla inwestycji w infrastrukturę cyfrową, poprzez daleko idącą transformację.

Ponadto ważne jest też pozyskiwanie nowych środków z funduszy i programów Unii Europejskiej, dedykowanych transformacji cyfrowej oraz prowadzenie dialogu i konsultacji w zakresie transformacji cyfrowej.  Branża wskazuje też na istotę promowania badań, inwestycji oraz edukacji, a także technologii cyfrowych, mających największe znaczenie dla rozwoju społeczeństw i gospodarek regionu, w tym m.in. poprzez: cloud computing, rozwój sieci 5G i 6G, wdrożenie Przemysłu 4.0 oraz rozwiązania z zakresu AI, IoT i uczenia maszynowego. Kluczowe jest także zapewnienie odpowiedniej infrastruktury w zakresie wykorzystania, zarządzania, przetwarzania i przechowywania danych.

W dokumencie zaprezentowanym przez CEE Digital Coalition wskazano na potrzebę stałego podnoszeniu kompetencji cyfrowych mieszkańców regionu Trójmorza, głównie poprzez dostęp do niezbędnej wiedzy, umiejętności, świadomości i kompetencji w celu zapobiegania wykluczeniu cyfrowemu.  Ważne jest także monitorowanie stale zmieniającego się krajobrazu cyfrowego i postępu technologicznego w celu dokładnej aktualizacji priorytetów cyfrowych Inicjatywy Trójmorza, również w oparciu o konsultacje społeczne. A do tego powołanie specjalnej grupy roboczej lub biura cyfrowego umożliwiającego konsultowanie i koordynowanie działań w całej Europie Środkowo-Wschodniej we wszystkich wymienionych wyżej obszarach – podkreślono w dokumencie branży cyfrowej z krajów Trójmorza.

Przedstawiciele organizacji cyfrowych działających w Europie Środkowo-Wschodniej apelują teraz do swoich krajowych liderów o przyjęcie wspólnej cyfrowej deklaracji przez państwa należące do projektu Inicjatywy Trójmorza i wdrożenie tych założeń w życie.

fot. twitter/@CeeCoalition

Skip to content