Czechy: parlamentarna komisja spraw zagranicznych potępiła prześladowania Polaków na Białorusi

Podziel się tym wpisem:

Komisja spraw zagranicznych czeskiej Izby Poselskiej potępiła stosowane przez władze w Mińsku represje wobec mniejszości polskiej na Białorusi. Jak napisała inicjatorka uchwały komisji, Jana Černochová, prezydent Alaksandr Łukaszenka chce prześladowaniami Polaków „wzmocnić swoją władzę i odwrócić uwagę od konfliktu z opozycją”.

Posłowie stwierdzili, że działania Mińska wobec Polaków stoją w sprzeczności z „wartościami cywilizacji europejskiej” i stanowią „celową próbę podżegania nienawiści etnicznej”. Komisja podkreśliła też, że oskarżenia reżimu, jakoby {olacy prowadzili działalność ekstremistyczną są „sfabrykowane” i „zmanipulowane”.

Dalej komisja stwierdza, że rząd w Pradze oraz czeska dyplomacja powinny udzielić wsparcia – dyplomatycznego, a jeśli zajdzie taka potrzeba materialnego – polskiej mniejszości na Białorusi. Wskazano również na potrzebę wspomożenia polskiego rządu w zabiegach mających na celu uwolnienie działaczy Związku Polaków na Białorusi, którzy zostali aresztowani.

Jana Černochová, inicjatorka uchwały, stwiedziła, że Polacy to jeden z najbliższych Czechom narodów i obowiązkiem czeskich polityków jest „stanąć po jego stronie w walce z niesprawiedliwością”.

Czwórce aktywnych działaczy należących do polskiej społeczności: prezes Związku Polaków na Białorusi Andżelice Borys oraz działaczom ZPB: Andrzejowi Poczobutowi, Irenie Biernackiej i Marii Tiszkowskiej, grozi nawet 12 lat więzienia. Zarzuca się im „podżeganie do nienawiści na tle narodowościowym”.

Fot. Poslanecká sněmovna & Jana Černochová/Twitter

Źródła: PAP, IAR

Skip to content