Czesi wprowadzili do konstytucji prawo do używania broni

Autor: Tomasz Teluk
Podziel się tym wpisem:

Kolejny krok zwiększający uprawnienia obywateli do posiadania broni w obronie własnej. Czeski Senat zatwierdził właśnie wpisanie do konstytucji przywileju używania broni palnej na określonych warunkach.

Otworzy to drogę do kolejnych regulacji liberalizujących przepisy i będzie chroniło czeskie prawo przed regulacjami unijnymi. Komisja Europejska chce ograniczać posiadanie broni przez prywatnych obywateli, ze względu na zagrożenia terrorystyczne. W Czechach tendencja jest odmienna.

Za wpisaniem prawa do posiadania broni w ustawie zasadniczej opowiedziało się ponad 100 tys. obywateli. Zgodne były także elity polityczne. Za opowiedziały się wszystkie czołowe ugrupowania: ODS, SPD, KSČM i Partia Piratów. Petycja wyszła ze środowisk myśliwych, ale była popierana przez różne grupy społeczne.

Wcześniej propozycję nowych przepisów zatwierdziła Izba Deputowanych. Przedmiotem nowego zapisu w Karcie Podstawowych Praw i Wolności był ustęp, który mówi, iż „prawo do obrony własnego życia lub życia innej osoby, nawet przy użyciu broni, jest gwarantowane na warunkach określonych w ustawie”.

Republika Czeska nie zgadzała się z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, stąd zmiana przepisów. Czesi nie podzielają także unijnej wizji walki z terroryzmem przez zakaz samoobrony. Jak wynika z praktyki, terroryści posługują się zwykle bronią nielegalną, a postronne osoby stają się łatwym celem zamachów, egzekucji czy porwań.

Skip to content