Czeskie i słowackie firmy współpracują na rynku atomu

Podziel się tym wpisem:

Czeski zakład energetyczny ČEZ i słowacka firma zajmująca się gospodarką odpadami promieniotwórczymi JAVYS rozszerzyły współpracę, podpisując porozumienie dotyczące zarządzania starzejącymi się urządzeniami, a także utylizacji oraz redukcji ilości odpadów w elektrowniach jądrowych.

Głównym przedmiotem podpisanej na początku lutego umowy o współpracy jest szeroka wymiana doświadczeń i informacji dotyczących działań i projektów, zwłaszcza w zakresie redukcji odpadów w instalacjach jądrowych. W praktyce powinno to oznaczać wymianę analiz, danych technicznych i operacyjnych oraz współpracę międzynarodową w zakresie badań nad atomem oraz odpadami.

„JAVYS to firma, z którą współpracujemy długofalowo i która ma duże doświadczenie w zakresie przetwarzania odpadów i oceny użyteczności  urządzeń w elektrowniach jądrowych” – powiedział Bohdan Zronek, dyrektor departamentu energetyki jądrowej ČEZ. Dodał, że współpraca czesko-słowacka opiera się na zarządzaniu zużyciem energii i zapewnieniu długoterminowej eksploatacji. ČEZ już od blisko 60 lat eksploatuje elektrownie jądrowe w Dukovany i Temelín.

„Ocena stanu technologii jest jedną z najważniejszych kwestii, którymi zajmuje się obecnie większość operatorów jądrowych” powiedział dyrektor generalny JAVYS Pavol Štuller. „Jest to absolutnie niezbędny warunek funkcjonowania elektrowni jądrowych, na których opiera się ich przyszłość. Biorąc pod uwagę plany obu krajów, cieszymy się, że możemy dalej rozszerzać naszą współpracę”.

Republika Czeska posiada sześć reaktorów jądrowych, które wytwarzają około jednej trzeciej energii elektrycznej. Cztery jednostki VVER-440 znajdują się w Dukovany, w regionie Vysočina, a dwie jednostki VVER-1000 w Temelín na południu Czech.

Słowacja posiada cztery reaktory jądrowe – bloki Mochovce 1 i 2 oraz bloki Bohunice 3 i 4 – wytwarzające połowę energii elektrycznej, a dwa kolejne są w budowie (Mochovce 3 i 4).

Sąsiedzi Polski bardzo mocno rozwijają swoje zdolności w zakresie energii atomowej. Miejmy nadzieję, że Warszawa jak najszybciej wybierze partnera (oferty składają: USA, Francja, Korea Południowa i Japonia). Pierwszy reaktor ma stanąć w Polsce w 2034 roku.

Skip to content