Autor: dr Tomasz Teluk

Dla ponad 1/3 ludności Łotwy rosyjski jest językiem podstawowym

Podziel się tym wpisem:

Dla 37,7 proc. mieszkańców Łotwy język rosyjski to pierwszy język, którym posługują się na codzień. Łotewski jest dla nich językiem obcym, który znają raczej słabo.

Najnowsze dane opublikowało Statystyczne Biuro Łotwy. Wynika z nich, że mniejszość rosyjskojęzyczna ma ogromną siłę w tym kraju. Zaledwie 64,3 proc. populacji wskazuje łotewski jako swój język ojczyzny. Badania przeprowadzono wśród osób między 18 a 69 rokiem życia w zeszłym roku.

Jednocześnie większość populacji włada łotewskim słabo lub średnio. Do biegłej znajomości języka narodowego przyznaje się zaledwie 35,7 proc. populacji. Spośród innych języków macierzystych wśród mieszkańców tego kraju wskazywany jest ukraiński i łatgalski – dialekt używany w rejonie Łatgalii.

Brak wskazania języka polskiego świadczy o częściowej rusyfikacji mniejszości polskiej na Łotwie, która posługuje się najchętniej rosyjskim, zwłaszcza w regionie łatgalskim, zamieszkanym przez Polaków.

Spośród innych języków obcych na znajomość języka polskiego, wskazało 1,7 proc. respondentów. To mniej niż litewskiego i ukraińskiego, który zna 2 proc. populacji. Łotysze znają jeszcze angielski i niemiecki, odpowiednio 64 proc. i 15,3 proc. ludności. Badanie przeprowadzono na próbie 8764 respondentów.

Mniejszość rosyjskojęzyczna to ogromna siła w tym kraju. Bardzo łatwo może zostać wykorzystana przez Moskwę do destabilizacji sytuacji wewnętrznej. Jej ochrona może zostać także uzasadniona hybrydowymi działaniami wymierzonymi w rząd w Rydze. Dlatego Łotewskie Państwowe Służby Bezpieczeństwa zorganizowały szkolenie dotyczące ewentualnych zagrożeń atakami terrorystycznymi w tym kraju.

Wytypowano 70 obiektów, 48 stanowiących infrastrukturę krytyczną oraz 22 miejsc, w których odbywają się imprezy masowe, które mogłyby stać się ewentualnymi celami ataków w przyszłości. Zagrożenia wiązane są z toczącymi się wojnami na Ukrainie i Bliskim Wschodzie oraz operacją przemytu migrantów przez łotewską granicę, prowadzoną przez Rosję i Białoruś.

fot.Image by natanaelginting on Freepik

Skip to content