Dylematy Europy Środkowej

Podziel się tym wpisem:

Pomysłodawcy Inicjatywy Trójmorza dostrzegli potencjał tego projektu, aby go zrealizować, musi istnieć powszechne zrozumienie, że wszyscy partnerzy są równi, niezależnie od ich wielkości. Ta zasada pomogła urzeczywistnić kilka „utopii” – w tym UE i USA, twierdzi: Książę  Michael von Liechtenstein

W swojej analizie dla, ośrodka Geopolitical Intelligence Services, Książe Michael von Liechtenstein przedstawia pozycję Europy Środkowej wobec regionalnych i globalnych mocarstw. W tej analizie obszar Europy Środkowej jest przedstawiany jako kluczowy dla bezpieczeństwa na kontynencie. Jednocześnie państwa Europy Zachodniej nie doceniają potencjału tego regionu, uciekając się często do paternalistycznych postaw wobec państw, Europy Środkowej. To traktowanie sprowadza się często do arbitralnych frazesów jakoby państwa te nie były gotowe do demokracji, są w pełni zależne od transferów z UE, bądź nie podzielają wartości europejskich.

Dylematy państw Europy Środkowej

Region stoi przed dylematem pomiędzy kwestiami bezpieczeństwa a interesami gospodarczymi z drugiej strony. Rosnące zagrożenie ze strony Rosji wymaga wprowadzania odpowiednich rozwiązań, również gospodarczych, blokujących ekspansjonistyczne plany Kremla. Jednocześnie sankcje gospodarcze wymierzone w Rosje są odczuwalne przede wszystkim dla państw regionu Europy Centralnej. Z kolei Europa Południowa i Zachodnia ucierpiały marginalnie na skutek tych sankcji a Stany Zjednoczone w ogóle ich nie odczuły.

Możliwość rozwoju Inicjatywy Trójmorza

Inicjatywa Trójmorza jest ciekawą geopolityczna alternatywa dla państw Europy Centralnej ponieważ wzmacnia ich pozycję wobec Brukseli. Projekty energetyczne i infrastrukturalne, budowane w ramach tego projektu umocniły by pozycję regionu, który nie stanowiłby peryferii Europy i mógłby realizować autonomiczną politykę wobec Waszyngtonu oraz działania odbierające zagrożenie ze strony Rosji.

Skip to content