Forum Ekonomiczne w Katowicach. Relacja z panelu „Silny koncern multienergetyczny – nowa struktura, nowe wyzwania”

Autor: Jakub Lachert
Podziel się tym wpisem:

– Lotos pomimo utraty podmiotowości prawnej w nowym koncernie multienergetycznym utrzyma swój stan posiadania w dotychczasowych aktywach – powiedział podczas Forum w Katowicach Krzysztof Nowicki. Wiceprezes Grupy Lotos S.A. zaprezentował strategię rozwoju Lotosu po fuzji z Orlenem podczas panelu: „Silny koncern multienergetyczny – nowa struktura, nowe wyzwania”. Podczas swojego wystąpienia Krzysztof Nowicki scharakteryzował również dynamikę rozwoju Grupy Lotos.

Grupa Lotos, chociaż traci podmiotowość prawną w ramach przyłączenia się do nowotworzonego koncernu multienergetycznego (fuzja z Orlenem), nie utraci swoich kompetencji w ramach dotychczasowej działalności – stwierdził Krzysztof Nowicki.

Wzmocnienie pozycji Lotosu jako producenta zielonej energii

Jak zapowiedział wiceprezes spółki, powstaną centra kompetencyjne w oparciu o organizację grupy Lotos. Pierwszym takim miejscem będzie Rafineria Gdańska, funkcjonująca nadal jako główny dostawca paliw płynnych.

Kolejne centrum opierać się o projekty Lotosu w zieloną energię. Zostanie wzmocnione znaczenie Lotosu jako producenta zielonej energii i dostawcy zielonego wodoru. Dodatkowo Lotos będzie rozwijał produkcję paliw żeglugowych. Do kompetencji Lotosu będzie należał również nadzór nad logistyką kolejową.

Lotos a transformacja energetyczna

W kwestii transformacji energetycznej Lotos wpisuje się w podstawowe zadania realizowane w ramach grupy multienergetycznych. Pierwsza sfera działalności odnosi się do budowy farm wiatrowych na Bałtyku. Jest to rynek warty 140 mld złotych. Kolejnym ważnym elementem działalności spółki jest inwestycja w wodór. W szczególności w zielony wodór, który jest perspektywiczny dla gospodarki.

Trzecią kompetencję stanowi tworzenie niskosiarkowych baz olejowych. Warto również nadmienić, że Lotos wpisywał się w rozwój elektromobilności. Ten kierunek rozwoju, chociaż był ograniczony poprzez sytuację na rynku w ostatnich latach, jest perspektywiczny dla Grupy Lotos w ramach działalności w nowej grupie multienergetycznej.

Skip to content