Trimarium

Analizy, opinie i komentarze najważniejszych wydarzeń

Forum Młodych Parlamentarzystów Trójmorza. Marzałek Sejmu RP: wymiar parlamentarny Inicjatywy to naturalne uzupełnienie form naszych kontaktów

Podziel się tym wpisem:

– Forum Młodych Parlamentarzystów Trójmorza łączy w sobie dyplomację parlamentarną, promowanie Inicjatywy, a także kreatywność młodego pokolenia polityków, którzy swoim zaangażowaniem chcą wspierać budowanie współpracy regionalnej – powiedziała Elżbieta Witek podczas inauguracji wydarzenia, które odbywa się w polskim Sejmie.

– Forum Młodych Parlamentarzystów Trójmorza ma w naszym zamyśle stworzyć dogodne warunki do budowania kontaktów międzynarodowych: networking, osobiste spotkania i rozmowy to idea, która przyświecała temu wydarzeniu – powiedziała marszałek Sejmu RP.

Rola współpracy parlamentarnej

Elżebieta Witek wskazała, że parlamenty stają się „istotnym narzędziem wspierania polityki zagranicznej” prowadzonej przez rządy państw. W tym kontekście mówiła o wymiarze parlamentarnym trójmorskiej współpracy, którego „potrzeba zrodziła się wraz z postępującym rozwojem tej Inicjatywy”. – Związany z nim wzrost zainteresowania poszczególnych państw współpracą regionalną stymulował powstawanie różnorodnych formatów spotkań – mówiła polityk i zauważyła, że po prezydenckich spotkaniach krajów Trójmorza, pojawiły się rozmowy na poziomie koordynatorów międzyrządowych, przedsiębiorców czy samorządowców.

– W takich warunkach powstanie platformy spotkań przedstawicieli parlamentów jawiło się jako naturalne uzupełnienie istniejących form kontaktu między naszymi państwa. Fundament pod ten kierunek położyło I Forum Parlamentarne Inicjatywy Trójmorza, które odbyło się 3 czerwca bieżącego roku – mówiła marszałek polskiego Sejmu. Przypomniała, że zorganizowała je Estonia, a stało się ono platformą do dyskusji „na temat aktywnego zaangażowania parlamentów Inicjatywy”.

Poszerzanie współpracy parlamentarnej

– Dzięki temu spotkaniu stworzyliśmy pole do budowania nowego wymiaru trójmorskiego projektu, w którym wiodącą rolę odgrywałyby parlamenty – oświadczyła Elżbieta Witek. Dodała, że podczas wspomnianego Forum mówiła o propozycjach, która kontynuowałyby współpracę na tym szczeblu. – Jedną z inicjatyw była organizacja naszego dzisiejszego spotkania. Cieszę się, że udało się doprowadzić do realizacji tego projektu. To dowód naszej konsekwencji w działaniu i gotowość do poszerzania trójmorskiej współpracy parlamentarnej o coraz to nowe kierunki – powiedziała marszałek Sejmu RP podczas inauguracji Forum Młodych Parlamentarzystów Trójmorza.

Polityk mówiła również, że poza wspomnianymi platformami współpracy parlamentarnej krajów Trójmorza, spotkań przewodniczących parlamentów czy młodych deputowanych, „cenny i efektywny wydaje się także rozwój kontaktów poszczególnych komisji”. – Współpraca sektorowa stanowi sedno Inicjatywy Trójmorza, a spotkania na szczeblu komisji branżowych, których zakres działania jest zbieżny z trzema obszarami Trójmorza (energetyka, transport, cyfryzacja – red.), mogłoby usprawnić dialog sektorowy między naszymi państwami – podsumowała.

Skip to content