Trimarium

Analizy, opinie i komentarze najważniejszych wydarzeń

Fundacja State of Poland ogłasza konkurs dziennikarski dla studentów z regionu Trójmorza

Podziel się tym wpisem:

Fundacja State of Poland zaprasza studentów regionu Trójmorza do udziału w konkursie na najlepszy artykuł wokół hasła „Mój kraj, niesamowita historia”. Przewidziano nagrody w postaci opłaconego przejazdu i pobytu na konferencji „Gen Free Youth Conference” w Warszawie czy oferty pracy dziennikarskiej przy portalu internetowym o Trójmorzu.

Fundacja powołana przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) zamierza nagrodzić 30 najlepszych autorów z Estonii, Łotwy, Litwy, Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Austrii, Rumunii, Bułgarii, Słowenii i Chorwacji. Studenci mogą liczyć na opłacone bilety lotnicze i zakwaterowanie w Warszawie, udział we wspomnianej konferencji oraz w festiwalu Jabłonki Food and Live Music Festival.

Szczegóły konkursu

Uczestnicy mają za zadanie napisać artykuł w języku angielskim o długości 5000-7000 znaków skupiony wokół hasła „Mój kraj, niesamowita historia”. Teksty powinny dotykać następujących zagadnień: doświadczenia kulinarne, sztuka i kultura, natura, słynna postać historyczna, która zmieniła świat, życie za żelazną kurtyną. Termin nadsyłania artykułów upływa 31 lipca 2021 r. Prace można przesyłać na adres e-mail: 3s@stateofpoland.pl.

Oprócz opłaconego udziału w warszawskiej konferencji „Gen Free Youth Conference”, na zwycięzców czekają oferty pracy dziennikarskiej w języku angielskim na portalu uruchomionym przez Fundację State of Poland. Strona będzie zajmowała się regionem Trójmorza, przedstawiając opinie oraz analizy dotyczące kultury, biznesu, polityki, podróży i stylu życia z 12 państw członkowskich Inicjatywy.

„Gen Free Youth Conference”

Większość propozycji będzie miała elastyczny charakter, oferując niepełny wymiar godzin. Pozwoli to studentom zachować niezbędną równowagę między pracą a obowiązkami akademickimi. Ponadto do pisania artykułów na portalu wymagana będzie bardzo dobra znajomość języka angielskiego, ale teksty przed publikacją zostaną jeszcze poddane korekcie przez native speakerów.

Konferencja skoncentruje się na perspektywach, jakie Inicjatywa Trójmorza ma dla „Pokolenia Wolność”, czyli młodych ludzi, którzy wychowali się w regionie Europy Środkowo-Wschodniej po zniesieniu żelaznej kurtyny w 1989 roku i późniejszym upadku komunizmu. Spotkania będą odbywały się w dniach 17-18 sierpnia w Warszawie.

Skip to content