Grupa PGE uruchamia Centrum Badań i Rozwoju Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ)

Autor: Redakcja
Podziel się tym wpisem:

Grupa PGE zainaugurowała działalność Centrum Badań i Rozwoju Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Do zadań zlokalizowanego w Bełchatowie ośrodka o charakterze badawczo-rozwojowym jest „opracowywanie i wdrażanie rozwiązań”, której mają na celu optymalne wykorzystanie odpadów poprzemysłowych z energetyki.

Zrealizowana przez PGE Ekoserwis inwestycja
to ważny krok w procesie transformacji zmierzającej w kierunku zerozemisyjnej energetyki.

Centrum GOZ to kolejny realizowany przez nas element transformacji regionu bełchatowskiego. W zeszłym roku otworzyliśmy Centrum Rozwoju Kompetencji, które jest wsparciem dla pracowników sektora węglowego w nabyciu nowych kompetencji. Dzięki powstałemu Centrum GOZ stworzymy nowe miejsca pracy i kolejne możliwości rozwoju dla naszych pracowników. Jestem przekonany, że unikalny na skalę krajową ośrodek, przyciągnie do Bełchatowa wielu specjalistów, i odegra istotną rolę w jego rozwoju” mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej

Prezes PGE dodał, że Rola Gospodarki Obiegu Zamkniętego stale rośnie.

Grupie PGE powołaliśmy specjalny segment realizujący zadania z zakresu zamykania obiegu surowców a Centrum GOZ wpisuje się w założenia naszej strategii  osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku” – dodaje Wojciech Dąbrowski.

Jak podkreśla PGE, realizacja powyższej inwestycji to „ważny krok w procesie transformacji zmierzającej w kierunku bezemisyjnej i w pełni ekologicznej energetyki”.

Co więcej, sama inwestycja stanowi ważny element trwającej transformacji regionu Bełchatowa. Centrum GOZ to przede wszystkim nowe miejsca pracy i możliwości rozwoju regionu. To także kolejny, poważny krok w stronę zeroemisyjnej gospodarki Polski.

Region Bełchatowa w tym procesie będzie odgrywać istotną rolę.

Zadanie Centrum GOZ – z myślą o zeroemisyjności

Główne zadanie Centrum to wypracowanie technologii przetwarzania odpadów; odzysku surowców i wytwarzania pełnowartościowych produktów z pozyskiwanych zasobów, a także opracowanie specjalistycznych rozwiązań dla Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), dedykowanych do instalacji fotowoltaicznych i farm wiatrowych.

W ramach Centrum GOZ funkcjonuje obecnie: Dział Badań i Rozwoju (Sekcja Recyklingu i Odzysku Surowców oraz Sekcja Technologii Produkcji), Dział Laboratoriów i Dział Zakładowej Kontroli Produkcji.

Uruchamiając Centrum GOZ jako specjalistyczny ośrodek badawczy, stawiamy na zwiększenie potencjału innowacyjnego i wdrożeniowego dla procesów odzysku surowców. Dobór odpowiednich technologii, z jednoczesną troską o przyrodę i klimat oraz efektywność biznesowa to wyzwania dla specjalistów z wielu obszarów, które integruje nasze centrum badawcze. Mając na uwadze wyzwania wynikające z transformacji energetyki, planujemy również kolejne etapy rozwoju naszych zasobów, w tym specjalistycznego zaplecza laboratoryjnego. Chcemy również postawić na współpracę ze światem nauki, aby w synergii pochylać się na przedsięwzięciami naukowo-badawczymi, w celu wypracowywania nowatorskich i komercyjnych rozwiązań. Naszym zadaniem jest osiągnięcie realnych efektów biznesowych wynikających z wdrożonych projektów”podkreśla Lech Sekyra, prezes zarządu spółki PGE Ekoserwis.

Pierwszorzędnych założenie gospodarki obiegu zamkniętego jest ochrona surowców naturalnych oraz możliwość powtórnego stosowania tych, które już zostały raz wykorzystane. Gospodarka ta, tak jak nasze działania w życiu codziennym opiera się na wykorzystaniu ponownie tego, co już wcześniej zostało użyte; w odpowiedni sposób.

Poprzez „nadanie drugiego życia” materiałom, GOZ powoduje zmniejszenie emisji CO2 czy wręcz jego minimalizację, dzięki czemu chronione jest cenne środowisko naturalne.

W Polsce rocznie powstaje nawet 20 mln ton ubocznych produktów spalania w postaci popiołów,  żużli, mieszanin popiołowo-żużlowych oraz gipsu z odsiarczania spalin. Obecnie materiały te po prostu marnują się. W GOZ produkty te, nie zanieczyszczają terenu ani powietrza. Są dzięki swoimi wartościom zwracane do ponownego wykorzystania.

Za realizację zadań związanych z wdrażaniem i komercjalizacją efektów  gospodarki cyrkularnej w PGE jest odpowiedzialny Segment GOZ, którego liderem jest spółka PGE Ekoserwis, posiadająca kilkudziesięcioletnie doświadczenie w zagospodarowywaniu ubocznych produktów spalania z energetyki w różnych kierunkach gospodarczych. Rocznie spółka zagospodarowuje blisko 7 mln ton rocznie odpadów i produktów ubocznych z energetyki. Efektem tego jest ponad 200 produktów i ich odmian powstających na bazie UPS.

Z myślą o przyszłym świecie

Działania te odbywają się nie tylko z myślą o bieżącej ochronie środowiska naturalnego oraz środowiska w którym żyjemy – ograniczając w ten sposób szkodliwe oddziaływanie zanieczyszczeń na zdrowie człowieka. Ale także z myślą o przyszłych pokoleniach, ich zdrowiu i funkcjonowaniu w środowisku.

Ponadto, ponowne wykorzystanie materiałów w sposób gospodarczy przyczynia się np. do zmniejszenia kosztów wielu inwestycji, jak np.: budowa autostrad, chodników, płyt postojowych, a nawet pasów lotniczych.

Co więcej, inwestycja jaką jest GOZ, przywraca walory naturalne zdegradowanym terenom poprzemysłowym. Obieg zamknięty zaczyna się już w procesie wytwórczym dzięki czemu, unikane jest tworzenie składowisk odpadów. Do zadań PGE Ekoserwis należy także likwidowanie tych skupisk odpadów, które już powstały.

Poprzez likwidację hałd odpadów, GOZ pozyskuje cenny materiał do ponownego wykorzystania gospodarczego, a dzięki programom rekultywacyjnym, teren ten, jest ponownie poddawany zagospodarowaniu, w sposób zgodny z jego walorami naturalnymi i inwestycyjnymi. W takich miejscach mogą powstać np.: farmy wiatrowe, fotowoltaiczne czy tereny rekreacyjne dla lokalnych społeczności.

Wyzwaniem dla GOZ jest projektowanie i wdrożenie odpowiedniego i efektywnego systemu recyklingu surowców ze wszystkich dostępnych obecnie, zużytych instalacji wykorzystujących zieloną energię.

Obecnie w szybkim tempie rośnie udział elektro mobilności w rynku. A co za tym idzie, rośnie rynek baterii: zarówno w Polsce jak i w UE. Oznacza to, że rośnie zapotrzebowanie na lit, kobalt czy nikiel. Można je odzyskać m.in.: z magazynów energii, które zakończyły cykl swojej eksploatacji. Do tego potrzeba jednak nowoczesnych technologii i rozwiązań, które będą tworzone w Centrum GOZ.

Materiał sponsorowany

fot. PGE

Skip to content