Grupa PGE zakupiła 3 nowe farmy wiatrowe

Autor: Redakcja Portalu Trójmorze
Podziel się tym wpisem:
PGE umocniła się na pozycji lidera energetyki wiatrowej w Polsce z ponad 772 MW mocy zainstalowanych farm wiatrowych.

Grupa PGE zakupiła trzy kolejne elektrownie w województwach kujawsko-pomorskim, łódzkim i wielkopolskim: farmy Radzyń, Ścieki i Jóźwin. Dzięki zakupowi łączna moc zainstalowanych farm wiatrowych PGE wzrosła o 12% i wynosi obecnie ponad 772 MW. W najbliższym czasie moc może urosnąć o dodatkowe 150 MW dzięki nowym projektom – będzie to możliwe po nowelizacji tzw. ustawy odległościowej.

Strategia transformacyjny Grupy PGE zakłada osiągnięcie przez spółkę neutralności klimatycznej do 2050 r., a do końca obecnej dekady będzie mieć 1,7 GW mocy w lądowych farmach wiatrowych.

Wiatr jest źródłem niestabilnym, ale ogólnie dostępnym. Jego znaczenie będzie rosło dzięki coraz efektywniejszym technologiom wytwarzania. W obliczu wojny na Ukrainie i konieczności uniezależniania się od importu węglowodorów z Rosji, na inwestycje w źródła odnawialne musimy patrzeć również jako na element budowania niezależności energetycznejmówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Zakupiona farmy liczą łącznie 32 wiatraki o mocy od 2 do ponad 3 MW każdy, a ich średnioroczną produkcja na poziomie 240 GWh ma zabezpieczyć zapotrzebowanie energetyczne 120 tys. gospodarstw domowych, co odpowiada miastu wielkości Lublina. 

Źródło: Materiały prasowe Grupy PGE

Wszystkie zakupione farmy posiadają długoterminowe umowy na sprzedaż zielonej energii elektrycznej, które zabezpieczają wyprodukowane wolumeny energii do 2030 roku. Co więcej, farmy będą korzystać z systemu wsparcia w formie zielonych certyfikatów, odpowiednio do 2027 r. (FW Ścieki) i 2030 r. (FW Radzyń i FW Jóźwin).

Zakup trzech farm wiatrowych w województwach kujawsko-pomorskim, łódzkim i wielkopolskim to nie koniec naszych planów inwestycyjnych. Będziemy je realizować dwutorowo. Z jednej strony zamierzamy budować nowe elektrownie, z drugiej zaś pozyskiwać gotowe projekty takie jak ten w Radzyniu Chełmińskim. W pierwszym przypadku bardzo duże ułatwienie przyniesie planowana nowelizacja tzw. ustawy odległościowej. Pozwoli ona uruchomić zamrożone dotychczas inwestycje. PGE posiada ok 150 MW mocy w takich projektach w bardzo dobrych lokalizacjach, z czego większość znajduje się w województwach: pomorskim i zachodniopomorskimmówi Marcin Karlikowski, prezes zarządu PGE Energia Odnawialna.

PGE Energia Odnawialna jest obecnie największym producentem zielonej energii w Polsce. Posiada łącznie 17 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe raz 5 farm fotowoltaicznych. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2331, 25 MW.

Artykuł sponsorowany

Skip to content