Trimarium

Analizy, opinie i komentarze najważniejszych wydarzeń

Grupa V4 zaprosiła Niemcy i Austrię

Autor: dr Tomasz Teluk
Podziel się tym wpisem:

Szef czeskiego MSZ Vit Rakuszan, zapowiedział kolejne spotkanie Grupy Wyszehradzkiej. Oprócz Polski, Węgier, Czech i Słowacji, na obrady zastali zaproszeni przedstawiciele Niemiec i Austrii. Spotkanie ma dotyczyć nielegalnego napływu migrantów. Nielegalni przybysze z obcych krajów, docelowo udają się do Europy Zachodniej poprzez państwa naszego regionu. Państwa V4 wprowadziły wyrywkowe kontrole na swoich granicach. Teraz mają być omówione kolejne rozwiązania. W spotkaniu weźmie udział premier RP Mateusz Morawiecki.

Większej aktywności V4 domaga się nowy premier Słowacji Robert Fico. Minister spraw zagranicznych tego kraju Juras Blanar ujawnił, że Fico wysłał list do swojego odpowiednika w Czechach, w którym domaga się ożywienia współpracy, szczególnie w kwestiach finansowych w ramach Unii Europejskiej. Słowacja sprzeciwia się ponadto przymusowej relokacji uchodźców. Nowy rząd w Bratysławie opowiada się raczej za uszczelnieniem zewnętrznych granic UE.

Warto zaznaczyć, że obrady Grupy Wyszehradzkiej odbywają się po wyborach parlamentarnych na Słowacji i w Polsce. Trzeba je rozpatrywać w wielu aspektach. Z pewnością Czesi i Słowacy są bardziej zorientowani na unijne przywództwo Niemiec. Słowacy natomiast bardziej niechętni są migrantom. Z kolei Bratysława podziela stanowisko Wiednia i Berlina odnośnie przyjaznych relacji z Rosją i ograniczonej pomocy Ukrainie.

Nie jest jeszcze jasne, jak będzie zachowywać się w przyszłości Polska. Do końca roku będzie można się spodziewać kontynuacji polityki zagranicznej, gdyż misję stworzenia rządu otrzymał dotychczasowy premier Mateusz Morawiecki. Później jednak, gdyby powstał gabinet pod wodzą Dolanda Tuska, można spodziewać się przeorientowania relacji. Zaproszenia kierowane do Niemiec i Austrii mogą być tego zwiastunem.

Fot. TT/straż graniczna

Skip to content