Grzegorz Górny w wywiadzie dla Mediów Narodowych przedstawia polską rację stanu wobec Inicjatywy Trójmorza

Podziel się tym wpisem:

Inicjatywa Trójmorza jest dzieckiem Grupy Wyszehradzkiej. Inne kraje zobaczyły, że Grupa V4 odniosła pewien sukces, była w stanie wyartykułować w niektórych sprawach interesy naszego regionu, zająć jednolite stanowisko, mówić jednym głosem i zwyciężać ze swoimi racjami na forum Unii Europejskiej, stwierdził Grzegorz Górny Prezes Stowarzyszenie Trójmorze w wywiadzie z redaktorem Piotrem Motyką dla MediaNarodowe.com.

Grzegorz Górny w wywiadzie dla Mediów Narodowych przedstawił główne założenia geopolityczne Inicjatywy Trójmorza. Podkreślił jej znaczenie dla regionu Europy Środkowo Wschodniej. Podstawowym celem tej inicjatywy jest zakopanie przepaści cywilizacyjnej pomiędzy Europą Zachodnią a Europą Środkową w szczególności w takich obszarach jak infrastruktura. Istnieje również pewna wspólnota interesów w takich kwestiach jak energetyka czy bezpieczeństwo. Wszystkie państwa z wyjątkiem Austrii stanowią Wschodnią Flankę NATO.

Grzegórz Górny podkreślił również, że udział Austrii w Inicjatywie Trójmorza jest symboliczny i jest ona trochę „ciałem obcym” na mapie post komunistycznych krajów ale w przyszłości Wiedeń można znaleźć interes w pogłębieniu integracji w ramach tej wspólnoty interesu.

Skip to content