Historyczna współpraca USA-Trójmorze, będzie się pogłębiać

Autor: Redakcja
Podziel się tym wpisem:

Wojna na Ukrainie zjednoczyła Zachód na niespotykaną od II Wojny Światowej skalę. Nie tylko w kontekście sankcji, ale także w kontekście troski o wspólne wartości i co najważniejsze: utrzymanie Ukrainy „przy życiu”.

Agresja Rosji na Ukrainę uwidoczniła także kwestię fundamentalną dla Europy i jej funkcjonowania: potrzebę bliskich relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Mowa tutaj o bliskiej współpracy zarówno gospodarczej, politycznej jak i militarnej. Ta ostatnia jest kluczowa w kontekście gróźb Kremla skierowanych wobec Europy – w szczególności krajów, które od 24 lutego 2022 roku aktywnie wspierają Ukrainę w walce z okupantem.

W 2022 roku niezwykle intensywną współpracę USA-Europa widać było w kwestii gospodarczej. 48 z 50 stanów USA wyeksportowało więcej towarów do Europy niż do Chin. Podczas 118. posiedzenia Kongresu USA pod dyskusję poddane zostaną kwestie polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych. Jak podkreśla portalu Hudson, jedną z najważniejszych kwestii w tym zakresie będą relacje z Trójmorzem.

Szczyt wysokiej rangi

Szczyt Inicjatywy Trójmorza, który w tym roku odbędzie się w Rumunii, będzie bacznie obserwowany nie tylko, przez kraje Inicjatywy czy europejskie, ale także stronę amerykańską. Wojna na Ukrainie pokazała, że założona w 2016 roku przez Polskę Inicjatywa, w obliczu największego od II Wojny Światowej kryzysu, odgrywać i odgrywać będzie strategiczną rolę: we wsparciu Ukrainy. Najważniejszy jest jednak fakt, że z perspektywy Europy Zachodniej i USA Trójmorze pełni rolę adwokata sankcji, nie odstępowania od pomocy militarnej, a także – co podkreślają obserwatorzy – koordynatora pomocy powojennej.

Dla Amerykanów współpraca z Trójmorzem jest jednym z najważniejszych celów polityki międzynarodowej w 2023 roku. Inicjatywa jest bowiem przekaźnikiem kluczowych informacji z regionu, przedstawicielem krajów przyfrontowych, a także regionem, który w obliczu rosyjskiej agresji, nabiera niebagatelnego znaczenia w kontekście rozmieszczania wojsk NATO.

Wobec powyższego, można z całą pewnością stwierdzić, że współpraca państw Trójmorza z USA jest obecnie historyczna.

Co więcej, w obliczu wojny, sankcji nałożonych na Rosję oraz kryzysu energetycznego, kraje takie Europy Środkowo-Wschodniej muszą przyspieszyć proces dywersyfikacji źródeł energii, a co za tym idzie – odcinania się od Rosji. W tej kwestii niezwykle ważną rolę odgrywają Stany Zjednoczone, które oprócz możliwości inwestycyjnych w krajach Trójmorza: energetyka czy telekomunikacja, mają także jeszcze jeden cel: walkę z hegemonią Chin, które w krajach europejskich „siłą” odciętych od rosyjskich surowców, z coraz większą intensywnością pokazują swoją ekspansję. Inwestując nie tylko w przemysł, ale także infrastrukturę krytyczną. USA mogą wyjść na przeciw działaniom Chin.

O priorytetach polityki zagranicznej USA: Top Five Issues for Transatlantic Relations in 2023.

fot. twitter/@3seaseu

Skip to content