Trimarium

Analizy, opinie i komentarze najważniejszych wydarzeń

I Forum Parlamentarne Trójmorza. Marszałek Sejmu RP: Inicjatywa to jeden z najambitniejszych projektów geopolitycznych

Podziel się tym wpisem:

– W 2016 roku, przy wsparciu Chorwacji i akceptacji państw regionu, Inicjatywa Trójmorza stała się faktem, zaś w kolejnych latach przerodziła się w ogromny obszar możliwości rozwojowych i integracyjnych – powiedziała Elżbieta WItek podczas Forum Parlamentarnego Trójmorza.

Spotkanie, które odbyło się w formie zdalnej, zainicjował Jüri Ratas, przewodniczący estońskiego parlamentu. Marszałek polskiego Sejmu Elżbieta Witek była jednym z uczestników dyskusji, w której udział wzięli też przedstawiciele parlamentów sześciu innych państw Trójmorza: Radek Vondráček (Czechy), László Kövér (Węgry), Ināra Mūrniece (Łotwa), Viktorija Čmilytė Nielsen (Litwa), Igor Zorčic i Alojz Kovšca ze Słowenii, Anca Dana Dragu i Ludovic Orban z Rumunii. Ponadto, przemawiali też: Adam Kinzinger, amerykański kongresmen i przedstawiciel Funduszu Trójmorza, Joe Philipsz.

„Impulsy” dla Europy

– To, co w 2015 r. rozpoczęło się jako wspólna wizja dwunastu krajów, jest dziś jednym z najambitniejszych projektów geopolitycznych naszych czasów – mówiła Elżbieta Witek. Jak przypomniała prezydent Polski Andrzej Duda podkreślał podczas II Szczytu Trójmorza, że działanie w ramach Inicjatywy ma „dać Europie trzy impulsy: modernizacyjny, integracyjny i zjednoczeniowy”.

– Wszystkie te impulsy aktywnie kształtują podejmowane przez nas działania – stwierdziła marszałek. – Udało się pod hasłem współpracy regionalnej spoić państwa Europy Środkowo-Wschodniej należące do Unii Europejskiej – podkreśliła. – Dziś impulsy zjednoczeniowe Trójmorza sięgają jeszcze dalej. Obserwuje się bowiem coraz większe zainteresowanie tą Inicjatywą wśród naszych partnerów zewnętrznych: Stanów Zjednoczonych, Japonii, Wielkiej Brytanii, Grecji, Finlandii czy Cyrpu – wskazała Elżbieta Witek.

„Doskonała przestrzeń do dyplomacji parlamentarnej”

Zaznaczyła też otwartość na współpracę z takimi krajami jak Ukraina, Mołdawia czy państwa Bałkanów Zachodnich. – Realizacja wspólnych inicjatyw z partnerami aspirującymi do członkostwa w Unii Europejskiej, będzie stanowiła ważny wkład państw Trójmorza w proces europejskiej integracji – oceniła.

Elżbieta Witek oświadczyła także, że Inicjatywa Trójmorza stanowi „doskonałą przestrzeń do działania dyplomacji parlamentarnej”. – Aktywność parlamentarzystów przejawiająca się w różnorodnych formach współpracy jest znacznie bardziej elastyczna niż klasyczna dyplomacja rządowa. Dzięki temu może stać się bardzo cennym narzędziem promocji Trójmorza zarówno na gruncie krajowym, jak i międzynarodowym – wskazała.

Marszałek Sejmu RP zaproponowała też „wartościową możliwość”, jaką byłoby „stworzenie mechanizmu konsultowania przez parlamenty narodowe krajów Trójmorza aktów prawnych Unii Europejskiej”.

– W sprawach ważnych dla naszego regionu pozwoliłaby to ewentualne skoordynowane użycie mechanizmu żółtej lub pomarańczowej kartki – stwierdziła.

Skip to content