Jan Sechter o inicjatywie Trójmorza jako podmiocie polityki międzynarodowej

Podziel się tym wpisem:

Jan Sechter – czeski koordynator rządowy projektu Trójmorza, były ambasador w Warszawie i Wiedniu, wiceminister transportu w rządzie Andreja Babiša – pisze o Trójmorzu jako o ważnym umocowaniu krajów regionu poza członkostwem w UE i NATO.

„Wspierany przez prezydenta Trumpa, a obecnie przez administrację Bidena – (Trójmorze) jest najważniejszym projektem transatlantyckim realizowanym w Europie od czasu integracji Europy Środkowo-Wschodniej ze strukturami NATO”

Według Jana Sechtera Trójmorze jest projektem mogącym wzmocnić synergię płynącą z udanej transformacji gospodarczej regionu – to z uwagi na to, że zagregowany potencjał Trójmorza w wymiarze gospodarczym i strategicznym znacznie zwiększa jego atrakcyjność dla inwestorów. 

Przytacza on istotność Funduszu Inwestycyjnego Trójmorza dla zmiany sposobu myślenia o dużych inwestycjach w Europie Środkowo-Wschodniej i wskazuje na możliwość wniesienia do niej amerykańskiego podejścia do wielo-źródłowego finansowania projektów infrastrukturalnych. Wskazuje jako żywotną dla interesów Trójmorza i euroatlantyckiej autonomii strategicznej konieczność przeglądu sieci infrastruktury transportowej i energetycznej TEN-T, i zintegrowanie z nią aspirujących do członkostwa w UE państw bałkańskich i Ukrainy. Sechter mówi również o strategicznym wymiarze współpracy państw Trójmorza i o strukturalnej konieczności takiej współpracy. Podkreśla, że:

„Bezprecedensowa agresja Rosji na Ukrainę potwierdziła zasadność koncepcji Trójmorza.”

Przypomina również, że budowa infrastruktury transportowej jest jednym z najważniejszych czynników wzmagających konkurencyjność gospodarek regionu, i że kluczem jest nadanie jej i jej priorytetom perspektywy strategicznej. 

Na koniec dodaje:

„Trójmorze jest katalizatorem naszych więzi i ambicji, byśmy mieli wpływ na przyszły kierunek rozwoju Europy”.

Gorąco zachęcamy do lektury całego tekstu. Jest to artykuł holistycznie opisujący sens i strukturalną konieczność współpracy w tym formacie.

Artykuł w całości dostępny poniżej:

Artykuł ukazał się w czeskim tygodniku „Echo” i na portalu „Wszystko Co Najważniejsze”. Oryginalny tytuł: Jan SECHTER: Trojmoří – střední Evropa jako subjekt politiky

Skip to content