Konferencja „Europa Karpat” 2022 – paneliści o wojnie na Ukrainie

Podziel się tym wpisem:

W drugim dniu 33-ciej konferencji „Europa Karpat” odbył się panel dyskusyjny pod tytułem „Wojna na Ukrainie”. W dyskusji moderowanej przez Prof. Przemysława Żurawskiego vel Grajewskiego, Wiceprezesa Stowarzyszenia Trójmorze, wzięło udział 11-stu panelistów z 6 krajów.

W panelu wzięli udział (w kolejności zabrania głosu):

Ryszard Terlecki, wicemarszałek Sejmu (Polska), Ołena Kondratiuk, wiceprzewodnicząca Rady Najwyższej (Ukraina), Rozália-Ibolya Biró, przewodnicząca Komisji Spraw Zagranicznych Izby Deputowanych (Rumunia), Emanuelis Zingeris, przewodniczący delegacji Seimasu do ZP Rady Europy, członek Komisji Spraw Zagranicznych Seimasu (Litwa), Michal Šipoš, przewodniczący Grupy Przyjaźni z Polską, Rada Narodowa (Słowacja), Bogusław Sonik, wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu Karpackiego, poseł na Sejm (Polska), Władysław Teofil Bartoszewski, poseł na Sejm RP, Björn Söder, deputowany do Riksdagu (Szwecja), Władimir Ponomariow, b. wiceminister budownictwa Rosji, dysydent, Dariusz Żuk-Olszewski, pedagog, tłumacz publicysta (Słowacja).

Głosem publiczności w dyskusji był Mykhailo Bno-Airiian, doradca przewodniczącego Lwowskiej Wojskowej Obwodowej Administracji Państwowej.

W trakcie 70-minutowej dyskusji paneliści poruszyli wiele kwestii, w tym:

  • Genezę geopolityczną i ideową wojny na Ukrainie,
  • Tożsamość położenia Europy Środkowo-Wschodniej wobec rosyjskiego ekspansjonizmu,
  • Działania i odpowiedzialność krajów regionu wobec konfliktu – zarówno w wymiarze pomocy uchodźcom jak i dostarczania broni Ukrainie,
  • „Transatlantycką” optykę państw Europy Środkowo-Wschodniej, Skandynawii, Stanów Zjednoczonych, Kanady i Wielkiej Brytanii w postrzeganiu Rosji,
  • Członkostwo Szwecji i Finlandii w NATO,
  • i perspektywę akcesji Ukrainy do UE i stosunku do niej państw zachodu Unii,

Prof. Żurawski vel Grajewski w końcowym wystąpieniu przypomniał o różnicy pomiędzy otwarciem inicjatywy Trójmorza dla Ukrainy jako manifestacji mechanizmu politycznego dla otwierania możliwości, a modelem osiągania celów politycznych przez Berlin czy Paryż. Stwierdził również, że obecność USA na wschodniej flance NATO, a także potencjalne członkostwo Szwecji i Finlandii w NATO w skutek wojny na Ukrainie, jest rozbiciem kontynentalnych celów niemiecko-francuskich. Przytaczając wypowiedź Władysława Teofila Bartoszewskiego o bankructwie współpracy Niemiec i Francji z putinowską Rosją, odniósł się do słuszności pozycji państw naszego regionu:

„To nie znaczy jednak, że ci co mają rację mają polityczną zdolność przeforsowania swoich racji.”

Prof. Żurawski vel Grajewski

Budowaniu takich zdolności służyć ma pogłębiona integracja i współpraca państw naszego regionu, i wspólna artykulacja celów. Konferencja „Europa Karpat” jest jedną z platform dla tej artykulacji.

Obejrzyj cały panel poniżej:

Zdjęcie: Kanał YT Sejmu RP

Skip to content