Konferencja w Lugano – Europa już planuje odbudowę Ukrainy

Autor: Oleksandr Szewczenko
Podziel się tym wpisem:

4−5 lipca w Lugano odbędzie się konferencja ws. odbudowy Ukrainy. Wbrew pozorom, konferencja ta zaplanowana była jeszcze przed rozpoczęciem pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę 24 lutego, chociaż pierwotnie poświęcona miała być nie odbudowie, a reformom w tym kraju. 

Proces przygotowawczy do konferencji pt. „W drodze do Lugano” rozpoczął się w Kijowie 29 października 2021 roku pierwszą częścią poświęconą jednej z najbardziej udanych reform na Ukrainie – reformie decentralizacyjnej, z udziałem, członka szwajcarskiej Rady Związkowej, ówczesnego wiceprezydenta Ignazio Cassisa i premiera Ukrainy Denysa Szmygala.

„Następna konferencja pozwoli zjednoczyć nasze działania na rzecz dalszego sukcesu reform, stabilności i dobrobytu Ukrainy. W tym celu Ukraina chce wykorzystać najlepsze światowe doświadczenia w realizacji reform strukturalnych, które już mają nasi partnerzy międzynarodowi. Oczekujemy konstruktywnego dialogu i odpowiednich propozycji, które będą sprzyjać europejskiej i euroatlantyckiej integracji Ukrainy” – mówił wtedy Denys Szmygal [1]. Kolejna część przygotowań odbyła się podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos 20 stycznia 2022 roku, następne miały odbyć się w Brukseli w marcu 2022, Waszyngtonie w kwietniu 2022 oraz Zurychu/Genewie w maju 2022, jednak te plany uległy zmianie z powodu pełnokoskalowej agresji rosyjskiej 24 lutego. Wojna ta wymusiła również zmianę treści konferencji, która teraz poświęcona jest nie reformom, lecz powojennej odbudowie Ukrainy.

Pierwszy raz o zmianie formatu konferencji powiadomił prezydent Szwajcarii Ignazio Cassis, który 23 maja powiedział, że „kiedy wojna się skończy i ucichną armaty, wszystkie nasze działania muszą być skierowane na uzdrowienie. Droga do uzdrowienia, eliminacja konsekwencji ekonomicznych dla Ukrainy będzie rozległym procesem politycznym i dyplomatycznym. Konferencja w Lugano jest okazją do przedyskutowania tej trudnej drogi do uzdrowienia ze wszystkimi kluczowymi interesariuszami” [2]

Dwa dni później premier Denys Szmygal powiadomił, że na konferencji zostanie przedstawiony projekt Planu odbudowy Ukrainy [3].

Natomiast 1 czerwca minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba przedstawił koncepcję konferencji bardziej dokładnie: „Istnieje już wiedza o konkretach: kto co przyniesie. Konferencja w Lugano ma jednak ważniejsze zadanie, a mianowicie skoordynowanie i uformowanie w jakąś spójną koncepcję wszystkich stu tysięcy planów i zamiarów wsparcia Ukrainy. Zadaniem Lugano będzie zebranie wszystkich kluczowych graczy przy jednym stole i zebranie wszystkiego w spójny, kompleksowy i efektywny program i wszyscy bardzo dużo nad tym pracują” − powiedział ukraiński minister [4]

O szczegółach konferencji czytamy również na jej oficjalnej stronie internetowej. Wskazano tam między innymi, że na konferencji będą omawiane cztery szerokie tematy: 

  • Plan odbudowy i rozwoju Ukrainy (w ramach inicjatywy prezydenta Zełeńskiego „United 24”) oraz różne sposoby wkładu partnerów międzynarodowych w odbudowę Ukrainy.
  • Metody, priorytety i zasady odbudowy.
  • Odbudowa społeczna, gospodarcza, środowiskowa i infrastrukturalna po zniszczeniach i stratach spowodowanych wojną.
  • Reformy możliwe i konieczne do wdrożenia w obecnej sytuacji [5].

Organizowanie podobnych konferencji jeszcze przed zakończeniem aktywnej fazy wojny może świadczyć o tym, że państwa europejskie już przygotowują się do warunków i wyzwań nowego układu międzynarodowego, który nastąpi po zakończeniu wojny. Podczas II wojny światowej liderzy Związku Radzieckiego, USA i Wielkiej Brytanii zebrali się na konferencję w Teheranie w końcu listopada 1943 w momencie, kiedy już nastąpił przełom w wojnie, jednak do ostatecznego jej zakończenia było bardzo daleko. Tym nie mniej, już w Teheranie omawiano nowy, powojenny układ międzynarodowy. Oczywiście konferencja w Lugano nie jest aż tak globalnym wydarzeniem, tym nie mniej gotowość i determinacja państw europejskich by już teraz omawiać powojenną odbudowę Ukrainy świadczy o tym, że żaden inny wariant niż całkowite zwycięstwo Ukrainy w tej wojnie nie jest rozpatrywany (co zresztą wygląda logicznie z punktu widzenia bezpieczeństwa i stabilności całej Europy). Z tej perspektywy Ukraina stanie się już w niedalekiej przyszłości bardzo ciekawym i obiecującym rynkiem dla inwestycji. 

_____________________________________

[1] Шлях від Вільнюса до Лугано: очікування від Міжнародної конференції з питань реформ в Україні у 2022 році – https://decentralization.gov.ua/news/14271 

[2] Конференція з відновлення України відбудеться влітку в Лугано – https://interfax.com.ua/news/general/834202.html 

[3] Telegram kanał Denysa Szmygala

[4] Завданням конференції у Лугано буде єдина концепція з повоєнної відбудови – Кулеба – https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3497744-zavdannam-konferencii-u-lugano-bude-edina-koncepcia-z-povoennoi-vidbudovi-kuleba.html 

[5] 4-5 липня 2022 року Швейцарія спільно з Україною прийматиме Міжнародну конференцію з питань відновлення України (URC 2022) у Лугано – https://ua.urc2022.com 

Skip to content