Konstanty Radziwiłł obejmie stanowisko ambasadora w Wilnie

Autor: dr Tomasz Teluk
Podziel się tym wpisem:

Nowym ambasadorem na Litwie zostanie były wojewoda mazowiecki i wiceminister zdrowia i prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Konstanty Radziwiłł.

Radziwiłł zastąpi ustępującą Urszulę Doroszewską, która sprawowała tę funkcję od 2017 r. Kandydaturę nowego ambasadora zaaprobowała sejmowa Komisja Spraw Zagranicznych. Podczas wystąpienia przed komisją kandydat przedstawił swoją wizję pracy na nowym stanowisku.

Radziwiłł uważa, że wzajemne stosunki polsko-litewski mogą być lepsze. Zwłaszcza w zakresie wspólnych działań dotyczących polityki międzynarodowej, bezpieczeństwa oraz energetyki. Tarcia między krajami dotyczą przede wszystkim kwestii mniejszości polskiej na Litwie, która czuje się dyskryminowana poprzez działania władz.

Nowy ambasador, który obejmie stanowisko w 2023 zapowiedział, że rozwiąże problem używania polskich znaków diakrytycznych do zapisu imion i nazwisk oraz stosowania dwujęzycznych tablic topograficznych w regionach zamieszkiwanych przez Polaków na Litwie.

Konstanty Radziwiłł z zawodu jest lekarzem rodzinnym i menedżerem zdrowia. Jest doktorem nauk medycznych. Za młodu udzielał się w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów i Ruchu Wolność i Pokój. Przez lata szefował Naczelnej Izbie Lekarskiej. W 2015 r. został senatorem z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Następnie pełnił funkcję wiceministra zdrowia w rządach Beaty Szydło oraz Mateusza Morawieckiego. Od 2019 r. jest wojewodą mazowieckim.

Prywatnie jest ojcem ósemki dzieci. Pochodzi z książęcego rodu Radziwiłłów herbu Trąby. Będzie to więc symboliczny powrót Radziwiłłów na Kresy. Ojcowizną rodu jest Dubinek (lit. Dubingiai). Znajdują się tam ruiny rodowego zamku. Kolejne posiadłości znajdowały się w Birżach i Kiejdanach. Dobra rodziny znajdowały się także w Nieważach, Towianach, Taurogach, Upicie i Radziwiliszkach.

Barbara Radziwiłłówna, wielka księża litewska, należy do najpopularniejszych kobiet na Litwie w aspekcie historycznym. W Wielkim Księstwie Litewskim ród odgrywał bardzo ważną rolę. Zajmowali najwyższe urzędy w państwie i przez ponad trzy wieki byli wojewodami wileńskimi. Wielu historyków uważa Radziwiłłów za najpotężniejszy ród w dziejach Rzeczpospolitej.   

fot. twitter/@MUW_RP

Skip to content