Trimarium

Analizy, opinie i komentarze najważniejszych wydarzeń

Kraje bałtyckie wkraczają w przestrzeń kosmiczną?

Autor: Redakcja
Podziel się tym wpisem:

Przedstawiciele sfery odpowiedzialnej za badania i działania związane ze przestrzenią kosmiczną krajów bałtyckich: Litwy, Łotwy i Estonii spotkali się w Tallinie, by omówić współpracę w tym zakresie.

Podczas spotkania podkreślono, że choć cała trójka od dawna współpracuje z ESA (Europejską Agencją Kosmiczną), wnosząc wkład w programy selekcyjne, to jak dotąd, wzajemna wymiana informacji oraz doświadczeń „była skromna”.

Dodano, że choć Estonia już sprawdziła się w tym zakresie, to współpraca miedzy samymi krajami bałtyckimi w zakresie działań „kosmicznych” powinna być zdecydowanie większa. Oprócz korzyści naukowych, znacznie wpłynie to na rozwój regionu i jego znaczenie na arenie międzynarodowej.

Jako przykład podano możliwość wykorzystania danych satelitarnych w kwestiach zapewnienia bezpieczeństwa, nadzorowania sytuacji kryzysowych (np. katastrof naturalnych) oraz nadzorze środowiskowym: wszelkiego rodzaju skażenia środowiska, katastrofy z udziałem człowieka itp.

Duża szansa dla regionu

Przestrzeń kosmiczna to szybko rozwijająca się dziedzina na całym świecie. Szef biura kosmicznego we wspólnej instytucji Kredex i Enterprise Estonia (EAS) Madis Vooras zauważył, że bałtycka współpraca kosmiczna jest konieczna i korzystna, ponieważ połączone siły zapewniają większy przełom w tej szybko rozwijającej się dziedzinie technologii i biznesu.

„Z kim innym zaangażowalibyśmy się we współpracę, jeśli nie z naszymi przyjaznymi sąsiadami” – powiedział Vooras. „Estonia może podzielić się swoim doświadczeniem z punktu widzenia państwa cyfrowego i cyberbezpieczeństwa, a także zaoferować współpracę z naszym sektorem zaawansowanych technologii. Łotwa ma potencjał w obszarach komunikacji kosmicznej i komunikacji kwantowej, Litwa w produkcji laserów i małych satelitów ”.

Spośród trzech krajów bałtyckich Estonia zaszła najdalej w stosunkach z ESA, będąc jej członkiem od 2015 r. Łotwa i Litwa zostały członkami stowarzyszonymi w 2021 r. Członkostwo krajów bałtyckich w ESA daje im zupełnie nowe możliwości wspólnych projektów realizowane we współpracy z ESA. Trwają już dyskusje nad rozwojem platformy internetowej opartej na danych teledetekcyjnych Ziemi, z której skorzystaliby zarówno przedsiębiorcy, jak i instytucje państwowe. Ponadto współpraca między trzema krajami bałtyckimi w przestrzeni kosmicznej pomaga tworzyć synergię i promować nowe pomysły między sektorem prywatnym a środowiskiem akademickim. Dobrym przykładem jest rozwój studenckich satelitów w Estonii, w których aktywnie uczestniczyły inkubatory z łotewskich uczelni.

Podczas spotkania opracowano „bałtycki manifest” w sprawie przestrzeni kosmicznej, który kładzie podwaliny pod zacieśnianie współpracy i wymianę wiedzy eksperckiej między Estonią, Łotwą i Litwą w zakresie polityki kosmicznej, danych i usług kosmicznych, satelitów oraz nauki o kosmosie i powiązane z tym programy młodzieżowe i edukacyjne.

baltictimes/twitter

fot. twitter/@ESA_Tech

Skip to content