Litwa buduje magazyny energii

Podziel się tym wpisem:

Fluence, wiodący światowy dostawca technologii magazynowania energii, Siemens AG i Litgrid, litewski operator systemu przesyłowego, ogłosiły pierwszy pilotażowy projekt w krajach bałtyckich, w którym wykorzystuje się magazynowanie energii w sieci przesyłowej.

Instalacja pilotażowa  o mocy 1 MW zostanie zlokalizowana w pobliżu Wilna. W lutym br. litewski resort energii, podtrzymał plan uruchomienia magazynów energii o łącznej pojemności 200 MWh. Dodatkowe możliwości magazynowania energii umożliwią nie tylko zwiększenie udziału OZE w miksie energetycznym Litwy, ale także zabezpieczą kraj w okresie, zanim jej sieć zostanie w pełni zsynchronizowana z systemami energetycznymi krajów Unii Europejskiej.

W realizowanym  projekcie wykorzystano koncepcję VTL, czyli „wirtualnych linii przesyłowych” (virtual transmission lines), które magazynują energię wzdłuż linii przesyłowej. Magazyn energii ma zadanie bilansować  aktualne zapotrzebowanie z bieżącą wielkością generacji w linii przesyłowej. Jest to  jednym z pierwszych systemów VTL testowanych w Europie.

Cel na 2025 r.: uniezależnienie od rosyjskiego gazu

Litwa, która obecnie korzysta z energii odnawialnej w 20 procentach, do 2030 roku planuje zwiększyć ten udział do 45 procent. Z kolei do 2050 roku planuje się użytkować energię pochodzącą wyłącznie z OZE.

W ramach osiągania niezależności energetycznej Litwa ogłosiła również  plan przetargu na projekty morskiej energii wiatrowej o mocy 700 MW do 2023 roku.  Natomiast do roku 2025 Litwa ma się uniezależnić od rosyjskiego gazu ziemnego oraz  zsynchronizować swój system elektroenergetycznych  z systemami krajów unijnych.

Skip to content