Litwa przyjmuje nowe prawo o obronie cywilnej

Autor: Dr Tomasz Teluk
Podziel się tym wpisem:

Litewski parlament zatwierdził ustawę dotyczącą powszechnej obronie narodowej. Przepisy przygotowało Ministerstwo Obrony Narodowej. 

W myśl przepisów strategia obrony cywilnej będzie opierała się na trzech filarach: odporności, woli i umiejętnościach. W tym celu zostaną wzmożone powszechne szkolenia, edukację patriotyczną i politykę historyczną, już na poziomie szkolnym. 

Ustawodawcy nie kryją, że inicjatywa ma związek z wojną na Ukrainie i zagrożeniem ze strony Rosji. 

– Mając już strategię, możemy rozpocząć zorganizowaną i wszechstronną edukację w kwestii obrony cywilnej i publicznej – oznajmił minister obrony Arvydas Anušauskas. – Przygotowanie w zakresie obrony cywilnej będzie uzupełniać działania systemu obrony narodowej. Będzie to proces, który uwzględni różne działania i aspekty życia, dlatego strategię musimy wprowadzać razem, we współpracy z instytucjami, sektorem publicznym i prywatnym – dodał. 

Działania informacyjne będą związane z propagowaniem wiedzy o współczesnych zagrożeniach, bezpieczeństwie narodu i możliwości jego zwiększenia. Szczególny nacisk będzie położony na postawy obywatelskie i patriotyczne wśród młodzieży. Będą obywały się też ćwiczenia praktyczne: w zakresie walki wręcz, poruszania się w terenie, strzelania oraz taktyki zbrojnego oporu. W nowym systemie każdy obywatel znajdzie rolę dla siebie. Koordynować ją będzie Rada Cywilnego Oporu. 

Generalnie strategia obrony cywilnej będzie opierała się, podobnie jak na Ukrainie, na koncepcji oporu totalnego. Każdy obywatel zaangażuje się w obronę kraju, po ewentualnej agresji. Opór totalny ma za zadanie uniemożliwienie agresorowi ustanowienia zarządu nad okupowanym państwem. Dlatego skierowany jest przeciwko administracji okupacyjnej i osłabieniu zdolności militarnych poprzez działania sabotażowe i partyzanckie.

Państwo będzie szkoliło obywateli do prowadzenia protestów, unikania współpracy i stawiania czynnego oporu. W tym celu zaangażowane będą organizacje proobronne: Ochotnicza Służba Ochrony Kraju oraz Związek Strzelców Litewskich. Z obydwoma organizacjami współpracuje już kilkadziesiąt tysięcy obywateli. Litwini, najmocniej spośród krajów bałtyckich, angażują się w kwestie obrony bezpieczeństwa swojego narodu. 

Zdjęcie: Twitter/@BG_LTU_eFP

Skip to content