Autor: dr Tomasz Teluk

Litwa zaostrza stan wyjątkowy

Podziel się tym wpisem:

Litewski Sejm podjął decyzję o zaostrzeniu stanu wyjątkowego.  Za decyzją głosowało 71 posłów, jedynie 3 było przeciw, pozostali wstrzymali się od głosu.

Zaostrzenie prawa wynika z obawy przed agresją Rosji w krajach bałtyckich. W myśl nowych przepisów wzmocniona zostanie ochrona granic kraju i obiektów strategicznych. Spore ograniczenia dotyczyć będą przede wszystkim mediów.

Nadawanie wszystkich stacji kontrolowanych przez Rosję i Białoruś zostało zawieszona. Decyzja dotyczy także publikacji w internecie, które są monitorowane i kontrolowane. Ograniczenia będą dotyczyły także mediów litewskich. Pozwolenie na działalność może być zwieszone w przypadku stwierdzenia powielania dezinformacji. Możliwość ograniczania działań litewskich mediów, będzie dotyczyła szczególnych przypadków dotyczącej przejawów wrogiej propagandy wojennej, podżegania do wojny lub nawoływania do naruszenia suwerenności Litwy.

Nowa ustawa wchodzi natychmiast i będzie obowiązywać conajmniej do 20 kwietnia. Prawo zmienia się w związku z agresją Rosji na Ukrainę i obaw o bezpieczeństwo Litwy. – Ograniczamy nie prawa obywateli, ale prawa propagandystów do szerzenia kłamstw na temat wojny Putina z Ukrainą na Litwie – powiedziała premier Ingrida Simonyte. Litewskie media, które naruszą ustawę mogą być zawieszone na 72 godziny.

Stan wyjątkowy zakazuje także organizowania i zgromadzeń „mających na celu wspieranie w jakiejkolwiek formie i zakresie działań Federacji Rosyjskiej i/lub Republiki Białoruś, które spowodowały wprowadzenie stanu wyjątkowego”. Zabrania się też robienia zdjęć, filmowania, utrwalania i zbierania na miejscu informacji o firmach, instalacjach i aktywach wchodzących w skład sektora energetycznego i mających strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa. Szczególny nacisk kładzie się na tajemnice informacji o ruchu wojskowym, wyposażeniu militarnym Litwy i jej sojuszników.

Uruchomiono także rezerwy państwowe na przyjmowanie uchodźców wojennych, oraz udzielając pomocy Ukrainie. Wzmocniono także ochronę obiektów kluczowych dla bezpieczeństwa państwa i granicy państwowej. W myśl nowego reżimu wizowego dla cudzoziemców, zawieszono przyjmowanie wniosków wizowych od obywateli Rosji i Białorusi. To samo zrobiła Estonia, choć robi wyjątek dla osób uciekających z Rosji z powodów humanitarnych. Tysiące Rosjan opuszcza swój kraj, aby uniknąć ewentualnego poboru do wojska czy sankcji. Kraje bałtyckie należą do najpopularniejszych kierunków.

Skip to content