Trimarium

Analizy, opinie i komentarze najważniejszych wydarzeń

Mołdawia chce do Unii Europejskiej

Podziel się tym wpisem:

Najnowszy sondaż nie pozostawia złudzeń: prawie 70 proc. mieszkańców Kiszyniowa chce wejścia Mołdawii do Unii Europejskiej – tak wynika z sondażu przeprowadzonego na przełomie września i października, zleconego przez think-tank Watchdog.md.

Ankietowani byli pytani o to, jak zagłosowaliby, gdyby referendum ws. wejścia do UE odbyło się w najbliższą niedzielę. Mieszkańcy Kiszyniowa w większości opowiedzieli się za akcesją – 69,5 proc. Przeciwników było 21,4 proc., a 3 proc. Badanych nie wzięłoby udziału w głosowaniu. 5 proc. stanowiły osoby, które w tej sprawie nie są zdecydowane.

Mołdawia chce na Zachód

Zupełnie przeciwne zdanie mieli mieszkańcy Kiszyniowa ws. członkostwa w Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, do której należą Rosja, Białoruś, Kazachstan, Armenia i Kirgistan. W tym przypadku „za” było tylko 26,5 proc. ankietowanych, a przeciw – 61,2 proc.

W momencie wyboru pomiędzy UE a EUG, mieszkańcy Kiszyniowa zgodnie stwierdzili, że wybraliby tę pierwszą Wspólnotę – 66 proc.. Za przystąpieniem do EUG było tylko 21 proc. badanych.

Sondaż przeprowadziła na zamówienie Watchdog.md firma CBS-Research w dniach 30 września – 9 października na grupie 600 mieszkańców Kiszyniowa.

Poparcie dla UE rośnie

Poparcie dla akcesji Mołdawii do UE ewidentnie rośnie. W sondażu przeprowadzonym w czerwcu b.r., w całym kraju z wyjątkiem kontrolowanej przez Rosję części Naddniestrza, poparcie dla członkostwa w UE wynosiło 58 proc. Przeciw było 30 proc. ankietowanych.

Ponadto za wstąpieniem do EUG głosowałoby, według tego badania, 37,9 proc., zaś przeciw – 47 proc. W sytuacji wyboru pomiędzy UE i EUG głosy rozłożyłyby się na 53,3 proc. i 27,2 proc. poparcia.

Zaraz po inwazji na Ukrainę, na fali sankcji ekonomicznych, społecznych i politycznych, Mołdawia złożyła do UE wniosek o członkostwo. W czerwcu 2022 uzyskała status „państwa kandydującego”. W kwietniu b.r. PE wezwał do rozpoczęcia rozmów akcesyjnych z Kiszyniowem, do końca 2023 roku, jeśli tylko Mołdawia przejdzie 9 etapów niezbędnych do rozpoczęcia negocjacji, określonych przez KE.

pap/watchdog/X

Fot. Image by natanaelginting on Freepik; pixabay/GDJ

Skip to content