Morawiecki i Fiala – jedność Europy kluczowa w obliczu nowych wyzwań

Autor: dr Tomasz Teluk
Podziel się tym wpisem:

Podczas debaty premierów – czeskiego i polskiego, Petr Fiala i Mateusz Morawiecki zgodzili się, że wspólne działanie jest najważniejsze, z punktu widzenia tego, co dzieje się na Ukrainie.

Szefowie rządów Polski i Czech, potwierdzili, że we wzajemnych stosunkach nastąpiła pozytywna zmiana. Po uformowaniu nowego, konserwatywnego rządu u naszego południowego sąsiada, współpraca się polepszyła i zniknęły wszelkie niejasności. — Ta spójność w naszych wypowiedziach jest fundamentalnie ważna i chciałem za nią podziękować. Były pewne niejasności między naszymi krajami, ale wraz z objęciem teki przez pana premiera Fialę one po prostu zniknęły. Dziś koncentrujemy się na tym, co jest najważniejsze, czyli efektywnym wsparciu dla Ukrainy — powiedział Morawiecki.

Obecnie oba państwa koncentrują się na pomocy dla Ukrainy w zakresie finansowym, humanitarnym i militarnym. Premier Morawiecki zwrócił uwagę, że każda pomoc jest ważna, bowiem, gdyby Ukraińcy nie mieliby środków na wypłaty dla wojskowych, policjantów czy służb medycznych, mogłoby dojść do załamania państwa.

Petr Fiala przypomniał, że dzisiejsza wojna jest między innymi efektem bardzo złej reakcji państw Unii Europejskiej na aneksję Krymu i wojnę w Donbasie w 2014 r., o czym pisał w swoich publikacjach. Teraz UE musi się borykać nie tylko z groźbą rozlania się konfliktu, ale także uniezależnić się od jednego źródła dostaw źródeł energii, czyli od Rosji.

Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę, że Europa i świat stoją w kluczowym momencie wielkiej geopolitycznej zmiany. Współpracę z Czechami ułatwia fakt, że z premierem Fialą „nadają na jednej fali”, dzięki temu udaje się przekonywać partnerów zachodnich o konieczności pomocy dla Ukrainy i izolacji Rosji. Premier RP wskazał jednak na opieszałość Zachodu, która z dużym opóźnieniem realizuje swoje obietnice i zobowiązania wobec Kijowa. Z obiecanych 9 mld euro, została przekazana jedynie śladowa ilość.

Gruntowna zmiana w Europie dotyczy przede wszystkim polityki energetycznej – zgodzili się premierzy. „Pewna wersja polityki energetycznej legła w gruzach. Dziś na gruzach tamtej polityki budujemy nową” – powiedział premier i zwrócił uwagę, że Polska wielokrotnie ostrzegała Zachód przed Rosją. Dziś trzon wspólnego frontu stanowią kraje Trójmorza, przede wszystkim państwa Grupy Wyszehradzkiej, kraje bałtyckie, Rumunia, Bułgaria i Chorwacja. Premier Morawiecki ujawnił, że wkrótce odbędzie się spotkanie w ramach V4.

W kwestiach energetycznych obaj premierzy zgodzili się, że konsekwencjami uzależnienia surowcowego od Rosji jest fakt, że Putin manipuluje rynkami, destabilizując państwa UE. Wahania cen powodują trudności dla przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych. Premier Morawiecki zapowiedział, że Polska wraz z sojusznikami będzie domagać się od Brukseli zawieszenia mechanizmów ETS oraz interwencji na rynku energii. Przy gigantycznych wahaniach cen nie można bowiem planować nowych inwestycji.

— I my się temu mocno przeciwstawiamy, my bardzo intensywnie pracujemy nad Komisją Europejską, żeby szybko reagowała w tym ekstraordynaryjnym czasie. Mogę to spuentować w taki sposób, że dzisiaj mamy potężny kryzys gospodarczy i geopolityczny, ale mamy też jeszcze jeden kryzys: kryzys wyobraźni po stronie tych, którzy chcieliby żyć według paradygmatu świata wczorajszego — spuentował Mateusz Morawiecki.

Z kolei premier Czech Petr Fiala został uhonorowany nagrodą Forum Ekonomicznego. Nagrodę wręczył Mateusz Morawiecki. Fiala odebrał ją jako podziękowanie za poprawę stosunków polsko-czeskich, potwierdził, że jest przyjacielem Polski i przypomniał wspólną wyprawę obu premierów do oblężonego Kijowa.

Skip to content