„Musimy działać wspólnie, by budować nasz rynek morskiej energetyki”. PGE będzie współpracować z ośrodkami naukowymi z Polski i Danii

Podziel się tym wpisem:

Polska Grupa Energetyczna nawiązała współpracę z trzema ośrodkami naukowymi – Politechniką Gdańską, Instytutem Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku oraz Duńskim Technicznym Uniwersytetem w sprawie działań badawczych i dydaktycznych w zakresie morskiej energetyki. – Aby budować nasz rynek morskiej energetyki wiatrowej musimy działać wspólnie z czołowymi instytucjami naukowymi w Polsce i za granicą – powiedział prezes PGE Wojciech Dąbrowski.

Współpraca pomiędzy podmiotami wynika z chęci zaangażowania się strony duńskiej w rozwój przemysłu morskiej energetyki wiatrowej w naszym kraju. Natomiast Polska chciałaby w możliwie najkrótszym czasie rozpocząć programy kształcenia specjalistycznego dla morskiej energetyki wiatrowej.

Spekuluje się zatem, że już od lutego 2022 roku zostaną uruchomione studia na Politechnice Gdańskiej, które będą kreować specjalistów w tym zakresie. Ponadto szczególny nacisk ma być położony na prace badawczo-rozwojowe.

Energetyką wiatrową w zmiany klimatu

– Morska energetyka wiatrowa to oczywisty wybór w walce ze zmianami klimatu. Zwłaszcza dla takich państw jak Polska czy Dania, które mają u siebie bogate zasoby morskiej energetyki wiatrowej – wyjaśnił Peter Hauge Madsen, kierownik Katedry Energetyki Wiatrowej Duńskiego Technicznego Uniwersytetu. Naukowiec wyraził również nadzieje, że to tylko przyczynek do jeszcze bliższej współpracy w zakresie badań, projektów, budowania potencjału, edukacji i innej współpracy akademickiej pomiędzy dwoma krajami. – Naszym celem jest przyspieszenie globalnego rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Wielokrotnie byłem w Polsce i zawsze byłem pod wrażeniem samych ludzi, jak i ich poziomu technicznego czy naukowego – dodał Hauge Madsen.

Dyrektor IMP PAN profesor Jan Kiciński z kolei zauważył, że rynek morskich farm wiatrowych w Polsce rozwija się niezwykle intensywnie. – Wykorzystanie naszego potencjału naukowego czy rozwijanie metod badawczych daje nam możliwości współpracy w kontekście badań i rozwoju, a także oferty dydaktycznej związanej z energetyką wiatrową – powiedział profesor Kiciński.

Wspólny projekt PGE i PAN

Spółka PGE Baltica, która należy do Grupy PGE już w grudniu 2019 roku rozpoczęła współpracę z z Instytutem Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku.

Projekt badawczy specjalistów z obydwu miejsc ma na celu oszacować wpływ spowolnienia przepływu wiatru, które w swoim otoczeniu powodują duże morskie farmy wiatrowe.

Skip to content