Niepełne Trójmorze

Autor: Oleksandr Shevchenko
Podziel się tym wpisem:

Źródło: interfax-ukraine

W artykule pt. The importance of Joining Three Seas Initiative For Georgia, Ukraine and Moldova (znaczenie dołączenia Gruzji, Ukrainy i Mołdawii do Trójmorza), gruzińska badaczka Mariam Dawlaszelidze twierdzi, że rozwój infrastruktury na kierunku „północ-południe” jest istotnym krokiem dla uzyskania energetycznej niezależności UE, gdyż obecna dominacja rurociągów ze wschodu na zachód Europy utrzymuje zależność państw europejskich od Rosji i jej dostaw gazu.

Z tego punktu widzenia, brak Ukrainy, Gruzji i Mołdawii w inicjatywie Trójmorza, zdaniem Dawlaszelidze, doprowadza do tego że staje się ona niepełna. Poza tym, prowadzi do ignorowania interesów dużej części regionu Morza Czarnego, który jest strategicznie ważny dla realizacji zadeklarowanych przez Trójmorze celów. Ukraina, Mołdawia i Gruzja mają podpisane umowy stowarzyszeniowe, umowę o wolnym handlu oraz ruchu bezwizowym z UE, podkreśla Dawlaszelidze. Władze Ukrainy i Mołdawii niejednokrotnie mówiły o swoim zainteresowaniu w dołączeniu do Trójmorza, a prezydenci Polski i Estonii podkreślali znaczenie integracji tych państw z Inicjatywą. Latem z kolei, Ukraina, Mołdawia i Gruzja utworzyły Stowarzyszone trio, które mogłoby ułatwić znalezienie formatu współpracy Trójmorza z tymi państwami. Dołączenie tych państw do Trójmorza oznaczałoby rozwój połączeń transportowych pomiędzy tymi państwami oraz znacznie wzmocniłoby współpracę energetyczną. Szczególne znaczenie autorka nadaje tranzytowym możliwościom Ukrainy oraz istnieniu podziemnych magazynów gazu w tym kraju, które mogą stanowić duży potencjał dla wszystkich państw Trójmorza. Włączenie Ukrainy do inicjatywy mogłaby poprawić konkurencyjność rynku energetycznego w regionie. Tym nie mniej, możliwość dołączenia państw nieunijnych do Trójmorza wciąż pozostaje niejasna, gdyż każde państwo członkowskie tej organizacji zbyt różnie traktuje cele Trójmorza i znaczenie tej inicjatywy. Dlatego, mimo prób Polski i Estonii dołączenia Ukrainy i Mołdawii do współpracy z Trójmorzem, kwestia ta nie była podejmowana podczas ostatniego szczytu Trójmorza w Sofii.

Pełny tekst artykułu Mariam Dawlaszelidze w języku angielskim: http://strati.az/news/3308.html?fbclid=IwAR0-tJTO1MdroBCwH-KOonMhHOmHC_vLHrRypzTQ3jw7jK0JK73h2Qwbs6I

Skip to content