Nowa książka na rynku – czy istnieje suwerenność w trakcie integracji europejskiej?

Podziel się tym wpisem:

Najnowsza książka profesora Tomasza Grzegorza Grosse pt.: „Suwerenność i polityczność. Studium integracji europejskiej”. Suwerenność i polityczność są nieodłącznym elementem życia codziennego w wielu państwach Europy. Choć wszystkie państwa członkowskie delegują narodowe uprawnienia do UE, a przez to łączą swoje siły, aby dzięki temu sprostać wyzwaniom zewnętrznym i pojawiającym się coraz częściej kryzysom, to najwięksi członkowie Unii – przede wszystkim Niemcy i Francja – uzyskują dominujący wpływ na kierunki integracji i politykę UE w relacjach zewnętrznych.

Autor w niniejszej publikacji dowodzi, że koncepcja tzw. europejskiej suwerenności nie tylko wzmacnia interesy największych państw członkowskich UE, ale niejednokrotnie odbywa się także kosztem krajów mniejszych lub tych znajdujących się w kryzysach. Dzięki temu państwa najsilniejsze pozostają suwerenne – ich wyborcy i elity polityczne realizują własne interesy w sposób samodzielny, nie tylko we własnym kraju, ale też w całej UE i na arenie zewnętrznej. Pozostałe kraje stają się w coraz większym stopniu jedynie przedmiotem integracji. Ich niezależność jest ograniczana nie tylko przez same mechanizmy integracyjne, ale za ich pośrednictwem również przez najbardziej potężne państwa Unii.

Do niedawna podstawową tendencją w polityce europejskiej było unikanie upolitycznienia i towarzyszącej mu ideologizacji projektu unijnego – oba zjawiska uznawano za mające potencjalnie destrukcyjny wpływ na integrację. Niemniej kolejne kryzysy zmobilizowały środowiska proeuropejskie do odparcia eurosceptycyzmu, co przybrało wymiar ideologii antynacjonalistyczne. Ponadto autor w swoim rozważaniach wyróżnia, iż spór o praworządność był jednym z największych kryzysów integracji drugiej dekady XXI wieku i stał się okazją do ofensywy politycznej środowisk lewicowych i liberalnych w Unii Europejskiej. Uznanie nadrzędności krajowej konstytucji i narodowych trybunałów konstytucyjnych w określonym państwie broni suwerenności państw i ich demokracji, ale może wejść w kolizję z zasadą supremacji prawa europejskiego i jurysdykcją TSUE.

Autor w sposób kompleksowy poddaje analizie i weryfikacji suwerenność i polityczność. Bardzo dogłębnie oraz z perspektywy historycznej opisuje proces integracji europejskiej, wykorzystując wiele analogii do polskiej sytuacji w Unii Europejskiej. Jest to nie tylko świetne opracowanie traktujące o studiach przypadku, ale także przewodnik zawierający szereg rekomendacji, których implementacja pozwoli na wzmocnienie współpracy między członkami UE, przy sprawiedliwym podziale praw i wolności o charakterze narodowym. Asymetryczna dystrybucja suwerenności może prowadzić do dalszych rozłamów we wspólności, a ponadto prowadzić do opuszczenia struktur europejskich. Autor dobitnie podkreśla, że współcześnie zamiast dążenia do coraz większej centralizacji instytucje unijne powinny bardziej szanować demokracje narodowe.

Jako Portal Trójmorze zachęcamy do zakupu książki profesora Tomasza Grzegorza Grosse, która w kompleksowy sposób przedstawia świat integracji i suwerenności polityczne w Unii Europejskiej. Jest to obowiązkowa pozycja na półce każdej osoby interesującej się polityką międzynarodową, geopolityką UE, prawem unijnym, przyczynami Brexitu, a także rolą Polski w organizacjach międzynarodowych w perspektywy pojawiających się wyzwań.

Zapraszamy do zakupu w przedsprzedaży na stronie wydawnictwa Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości: http://wydawnictwo.iws.gov.pl/produkt/suwerennosc-i-politycznosc-studium-integracji-europejskiej/

Skip to content