Trimarium

Analizy, opinie i komentarze najważniejszych wydarzeń

Nowe szanse dla rolnictwa państw Trójmorza

Podziel się tym wpisem:

25 października, odbył się Szczyt Ministrów Rolnictwa Inicjatywy Trójmorza w Krakowie. Główny tematem rozmów było znalezienie wspólnych rozwiązań dotyczących zabezpieczenia produkcji białka paszowego w regionie.  

„Wybraliśmy ten temat, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że musimy stawiać na rodzimą produkcję, chcemy zwiększyć produkcję białka paszowego w krajach Trójmorza i doprowadzić do zmniejszenia importu białka paszowego z krajów spoza UE. Dyskutowaliśmy także o problemach i potrzebach producentów rolnych, zastanawialiśmy się, jakie mechanizmy, jakie formy pomocy powinniśmy wprowadzić, by w większym stopniu niż dotychczas uniezależnić się od pozaeuropejskich producentów roślin białkowych” – podkreślił Grzegorz Puda minister rolnictwa RP.

Wspólne możliwości państw Trójmorza w sektorze rolniczym

Było to pierwsze spotkanie ministrów rolnictwa w formacie Inicjatywy Trójmorza. Uczestnicy tego spotkania podkreślali istotę wspólnych działań w ramach regionu, gdzie istnieje wielki potencjał rozwoju tego sektora gospodarki i nakierowania go na oś Północ-Południe. Jednocześnie państwa regionu doświadczyły przymusowej kolektywizacji w okresie komunistycznej gospodarki centralnie planowanej, co spowodowało liczne opóźnienia wobec Europy Zachodniej, argumentował Komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski.

Skip to content