Nowy rząd techniczny w Bułgarii a kwestia Trójmorza

Autor: Jakub Lachert
Podziel się tym wpisem:

W kwietniowych wyborach do parlamentu bułgarskiego dostało się sześć ugrupowań. Jednakże, wbrew próbom podjętym zarówno przez prawicową partię GERB Obywatele na rzecz Europejskiego Rozwoju Bułgarii Bojko Borisowa, jak również lewicową Bułgarską Partię Socjalistyczną Kornelii Ninowej, nie udało się stworzyć większościowego rządu. W konsekwencji Prezydent Rumen Radew przekazał władzę technicznemu rządowi Stefana Janewa, który był ministrem obrony w poprzednim rządzie tymczasowym. 

Nowe wybory będą rozpisane na 11 lipca. W nowym rządzie doszło do zmian w kierownictwie resortu spraw zagranicznych, na czele którego stała dotychczas Ekaterina Zahariewa, która została zastąpiona przez dotychczasowego ambasadora Bułgarii w Danii  Swetłana Stoewa.

Wewnętrzny spór o Trójmorze

Dotychczasowa polityka Bułgarii wobec Trójmorza była elementem sporu pomiędzy ustępującym premierem Bojko Borisowem a prezydentem Rumenem Radewem, który jest główną osią destabilizacji politycznej w tym państwie. Prezydent Radew chciał objąć prezydencję Trójmorza swoim patronatem natomiast premier Borisow twierdził, że Bułgaria nie jest gotowa na objęcie przewodnictwa w tej inicjatywie w warunkach rywalizacji wyborczej.

Wcześniejsze działania premiera Borisowa jak skrócenie swojej wizyty podczas Szczytu w Tallinnie, czy wątpliwości co do potrzeby uczestnictwa Bułgarii w Funduszu Trójmorza mogły wskazywać na pewien sceptycyzm wobec całego projektu największego ugrupowania w parlamencie bułgarskim jakim jest GERB, jednakże biorąc pod uwagę późniejszą wzmożoną aktywność szefowej MSZ Zahariewej można założyć, że spór o Trójmorze miał jedynie wewnętrzny wymiar i nie odnosił się do zasadności uczestnictwa Sofii w formacie.

Nadchodzący Szczyt Trójmorza

Prezydencja Bułgarii w Inicjatywie Trójmorza przypada w trudnym momencie politycznym dla tego państwa. Jednakże podstawowe cele tej inicjatywy mają charakter gospodarczy i służą rozwojowi państwa głównie w wymiarze infrastrukturalnym i energetycznym. Można więc założyć, że Szczyt Trójmorza w Sofii w czerwcu 2021 roku będzie prowadzić do dalszego zacieśniania współpracy w tym formacie politycznym, który z perspektywy odbudowy Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej, po kryzysie związanym z pandemią koronawirusa może być bardzo korzystny w szczególności w wymiarze inwestycji infrastrukturalnych czy energetycznych.

Jednym z ważnych elementów bułgarskiej prezydencji będzie organizacja Forum Biznesu z udziałem izb gospodarczych z państw Trójmorza.

Skip to content