O przyszłości Rail Baltica. Globalny projekt, który nabiera rozpędu

Podziel się tym wpisem:

Parlamentarzyści z krajów regionu Morza Bałtyckiego spotkali się z ministrem transportu Łotwy Kasparsem Briškensem oraz organizacjami partnerującymi przy budowie Rail Baltica. Celem spotkania było zapoznanie się z projektem Rail Baltica oraz wizyta na placu budowy węzła centralnego Rail Baltica w Rydze.

Dyskusje toczyły się wokół strategicznego znaczenia projektu Rail Baltica, postępu realizacji projektu na Łotwie oraz integracji Rail Baltica z siecią transportową Unii Europejskiej.

Zwracając się do delegacji parlamentarzystów, łotewski minister transportu Kaspars Briškens podkreślił znaczenie Rail Baltica i osiągnięty dotychczas postęp.

„Dzisiaj Rail Baltica przekształciła się z marzenia i wizji w projekt, który jasno określa skalę swojej infrastruktury i ekosystemu, w którym powstanie nowy korytarz gospodarczy. W Rydze można zobaczyć jeden z najbardziej rozległych placów budowy Rail Baltica, który nadaje kształt nowoczesnemu węzłowi transportowemu. Ponadto postęp w budowie, jest widoczny w całym regionie Morza Bałtyckiego” – podkreślił minister.

Sesja grupy roboczej Konferencji Parlamentarnej Morza Bałtyckiego

Parlamentarzyści udali się do Rygi, aby zwołać pierwszą sesję grupy roboczej Konferencji Parlamentarnej Morza Bałtyckiego (BSPC) ds. dostaw energii.

„Sytuacja geopolityczna pokazała, że odporność i łączność naszych sieci transportowych stanowią podstawę bezpieczeństwa wszystkich krajów regionu. Widzimy, że parlamentarzyści z regionu Morza Bałtyckiego podzielają stanowisko ws. wyzwań i wizję ich rozwiązania. Priorytety grupy roboczej są jasne: niezależność energetyczna, cyfryzacja sektora i łączność sieci transportowych. Dlatego ważne jest, aby nasza grupa robocza spotkała się z zespołem Rail Baltica” – zauważył Przewodniczący Grupy Roboczej BSPC ds. bezpieczeństwa energetycznego, samowystarczalności, odporności i łączności, poseł do łotewskiego parlamentu Andris Kulbergs.

Emilien Dang, dyrektor techniczny i członek zarządu RB Rail AS, główny koordynator Rail Baltica, przedstawił kluczowe elementy globalnego projektu Rail Baltica, natomiast Kaspars Vingris, prezes zarządu Eiropas Dzelzceļa līnijas, przedstawił postęp realizacji projektu na Łotwie. Po wizycie parlamentarzyści zwiedzili jeden z najbardziej skomplikowanych i rozległych placów budowy Rail Baltica, gdzie postęp pozwala już na wizualne zrozumienie jego skali i przyszłej funkcjonalności.

W skład delegacji weszli parlamentarzyści ze: Szwecji, Finlandii, Norwegii, Polski, Litwy, Estonii, Danii, Niemiec i Łotwy.

Rail Baltica – projekt przyszłości

Rail Baltica to jeden z największych projektów w zakresie infrastruktury dużych prędkości w Europie, którego celem jest utworzenie nowoczesnego i zrównoważonego połączenia kolejowego łączącego państwa bałtyckie: Estonię, Łotwę i Litwę z europejską siecią kolejową. Jest także częścią transeuropejskiego korytarza transportowego.

Rail Baltica będzie w pełni zelektryfikowaną, dwutorową linią kolejową o standardowej szerokości toru 1435 mm, wyposażoną w ERTMS (europejski system zarządzania ruchem kolejowym) i zaprojektowaną zgodnie z europejskimi standardami. Przy projektowej prędkości 249 km/h Rail Baltica znacznie skróci czas podróży między krajami bałtyckimi a głównymi miastami europejskimi. Będzie służyć jako nowoczesna infrastruktura dla mobilności pasażerskiej, towarowej i wojskowej, promując dostępność i ułatwiając biznes, turystykę i wymianę kulturalną. Ponadto projekt wzmocni pozycję regionu bałtyckiego jako istotnego węzła tranzytowego.

fot. X/@RailBaltica

Skip to content